Analizy Raport z Polski Wydarzenia

TORPOL zwiększa zyski i notuje wysoką pozycję gotówkową

Spółka włączyła się również aktywnie w walkę z koronawirusem. W ramach społecznej solidarności oraz odpowiedzialności biznesu, TORPOL S.A. przekazał darowizny pieniężne o łącznej wysokości 500 tys. zł na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, a podjął decyzję o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 350 tys. zł, dla szpitali dedykowanych do działań w walce z Covid 19 realizowanych wspólnie w ramach Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia.

Na poziomie jednostkowym TORPOL S.A. wypracował w po III kw. 2020 roku 946,3 mln przychodów ze sprzedaży, EBIT jednostki wyniósł 36,0 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 25,6 mln zł.

Źródło: informacja prasowa spółki

Dodaj komentarz