global Konflikt w Ukrainie

Ukrzaliznytsia otrzyma szyny od europejskiego producenta

Porozumienie między Ukrainą a Francją pozwoli Ukrzaliznytsii pozyskać szyny kolejowe od europejskiego producenta na niespotykanych dotąd warunkach finansowych. W roku 2023 UZ otrzyma ok. 20 ton szyn od Saarstahl Rail SAS.

Produkcję i dostawę szyn sfinansuje w całości francuski rząd na podstawie indywidualnych ustaleń kredytowych. Koszt kredytu udzielonego UZ na 35 lat wyniesie 0,0161 proc. w skali roku.  Biorąc pod uwagę inflację, maksymalna obecna wartość wyniesie 930 euro.

Takie warunki są możliwe dzięki umowom podpisanym między Ministerstwem Gospodarki i Finansów Francji a Ministerstwem Finansów Ukrainy. Zgodnie z warunkami kontraktu zawartego podczas wizyty premiera Ukrainy Denysa Szmyhala we Francji:

  • 100% kosztów kontraktu na dostawy sfinansuje pożyczka uprzywilejowana udzielona przez francuskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów;
  • pożyczka zostanie udzielona na okres 35 lat z oprocentowaniem 0,0161% w skali roku;
  • okres karencji, w trakcie którego nie będzie konieczne spłacanie długu głównego, wyniesie 14 lat;
  • ostateczny koszt dostaw zostanie określony na dwa sposoby — według formuły uwzględniającej wahania cen elementów stalowych: złomu, energii elektrycznej, rudy żelaza, węgla koksowego lub według ustalonej ceny maksymalnej 1950 euro/tona. Sposób ustalenia ceny zostanie wybrany przez kupującego w zależności od tego, która cena jest niższa w momencie dostawy;
  • dziś koszt tony, utworzonej według wzoru, wynosi 1725 euro/tona. Monitoring cen na rynku europejskim wykazał ceny pozostałych producentów na poziomie 1890 euro/tona.

Co to oznacza dla Ukrzaliznytsii?

  • Przez pierwsze 14 lat Ukrzaliznytsia będzie praktycznie bezpłatnie korzystać z wysokiej jakości europejskich szyn. Dla porównania: wcześniej ich zakup odbywał się kosztem kapitału obrotowego spółki lub kredytu na ogólnych zasadach rynkowych.
  • Koszt kredytu na 35 lat dla Ukrzaliznytsii będzie prawie zerowy. Dla porównania: wcześniej zewnętrzne pożyczki na zakup szyn kosztowały od 3 do 20% rocznie.
  • Tym samym, zgodnie z wyliczeniami (jeśli weźmiemy pod uwagę minimalny poziom inflacji w strefie euro na poziomie 3%), obecna wartość szyn wyniesie 930 euro/tona . Jednocześnie w przypadku wysokiego poziomu inflacji w strefie euro wartość bieżąca będzie spadać. I tak np. jeśli stopa inflacji utrzyma się na poziomie z 2022 roku (około 10%), obecna wartość szyn może wynieść 240 euro.

Umowa ta daje szansę na zachowanie znacznej części kapitału obrotowego spółki, który jest potrzebny w bieżącym roku na odbudowę infrastruktury, zapewnienie stabilnego funkcjonowania tras pasażerskich i towarowych, unowocześnienie taboru i przywrócenie połączeń z terenami okupowanymi Ukrainy – informuje Ukrzaliznytsia.

 

Przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji głównym dostawcą szyn dla Ukrzaliznytsii była ukraińska fabryka Azowstal. Po czasowej okupacji Mariupola, a także zniszczeniu fabryki przez wojska rosyjskie na Ukrainie kolejowa spółka przewozowa nie miała dostawcy. Dlatego Ukrzaliznytsia kupuje szyny niezbędne do nieprzerwanej pracy na rynku europejskim oraz od europejskich producentów.