global Konflikt w Ukrainie

Ukrzaliznytsia otrzyma szyny od europejskiego producenta

Porozumienie między Ukrainą a Francją pozwoli Ukrzaliznytsii pozyskać szyny kolejowe od europejskiego producenta na niespotykanych dotąd warunkach finansowych. W roku 2023 UZ otrzyma ok. 20 ton szyn od Saarstahl Rail SAS.

Produkcję i dostawę szyn sfinansuje w całości francuski rząd na podstawie indywidualnych ustaleń kredytowych. Koszt kredytu udzielonego UZ na 35 lat wyniesie 0,0161 proc. w skali roku.  Biorąc pod uwagę inflację, maksymalna obecna wartość wyniesie 930 euro.

Takie warunki są możliwe dzięki umowom podpisanym między Ministerstwem Gospodarki i Finansów Francji a Ministerstwem Finansów Ukrainy. Zgodnie z warunkami kontraktu zawartego podczas wizyty premiera Ukrainy Denysa Szmyhala we Francji:

  • 100% kosztów kontraktu na dostawy sfinansuje pożyczka uprzywilejowana udzielona przez francuskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów;
  • pożyczka zostanie udzielona na okres 35 lat z oprocentowaniem 0,0161% w skali roku;
  • okres karencji, w trakcie którego nie będzie konieczne spłacanie długu głównego, wyniesie 14 lat;
  • ostateczny koszt dostaw zostanie określony na dwa sposoby — według formuły uwzględniającej wahania cen elementów stalowych: złomu, energii elektrycznej, rudy żelaza, węgla koksowego lub według ustalonej ceny maksymalnej 1950 euro/tona. Sposób ustalenia ceny zostanie wybrany przez kupującego w zależności od tego, która cena jest niższa w momencie dostawy;
  • dziś koszt tony, utworzonej według wzoru, wynosi 1725 euro/tona. Monitoring cen na rynku europejskim wykazał ceny pozostałych producentów na poziomie 1890 euro/tona.

Co to oznacza dla Ukrzaliznytsii?

  • Przez pierwsze 14 lat Ukrzaliznytsia będzie praktycznie bezpłatnie korzystać z wysokiej jakości europejskich szyn. Dla porównania: wcześniej ich zakup odbywał się kosztem kapitału obrotowego spółki lub kredytu na ogólnych zasadach rynkowych.
  • Koszt kredytu na 35 lat dla Ukrzaliznytsii będzie prawie zerowy. Dla porównania: wcześniej zewnętrzne pożyczki na zakup szyn kosztowały od 3 do 20% rocznie.
  • Tym samym, zgodnie z wyliczeniami (jeśli weźmiemy pod uwagę minimalny poziom inflacji w strefie euro na poziomie 3%), obecna wartość szyn wyniesie 930 euro/tona . Jednocześnie w przypadku wysokiego poziomu inflacji w strefie euro wartość bieżąca będzie spadać. I tak np. jeśli stopa inflacji utrzyma się na poziomie z 2022 roku (około 10%), obecna wartość szyn może wynieść 240 euro.

Umowa ta daje szansę na zachowanie znacznej części kapitału obrotowego spółki, który jest potrzebny w bieżącym roku na odbudowę infrastruktury, zapewnienie stabilnego funkcjonowania tras pasażerskich i towarowych, unowocześnienie taboru i przywrócenie połączeń z terenami okupowanymi Ukrainy – informuje Ukrzaliznytsia.

 

Przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji głównym dostawcą szyn dla Ukrzaliznytsii była ukraińska fabryka Azowstal. Po czasowej okupacji Mariupola, a także zniszczeniu fabryki przez wojska rosyjskie na Ukrainie kolejowa spółka przewozowa nie miała dostawcy. Dlatego Ukrzaliznytsia kupuje szyny niezbędne do nieprzerwanej pracy na rynku europejskim oraz od europejskich producentów.

Dodaj komentarz