Aktualności

UTK urzędem odpowiedzialnym społecznie

Urząd Transportu Kolejowego opublikował Raport CSR za 2019 rok. W przygotowanym opracowaniu zaprezentowane zostało podejście UTK do społecznej odpowiedzialności i podejmowane inicjatywy skierowane do wszystkich interesariuszy w 2019 roku.

Fot. IV edycja konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym / UTK

Urząd Transportu Kolejowego jest prekursorem raportowania pozafinansowego wśród przedstawicieli administracji publicznej. Pierwszy raz opublikował dokument w 2017 roku. Tegoroczna czwarta już edycja raportu zawiera opis m.in. działań urzędu w zakresie inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu i dających możliwość korzystania z usług kolei wszystkim zainteresowanym, zaangażowania UTK w promocję bezpieczeństwa na kolei czy promocji rozwoju zawodowego wśród pracowników oraz zachęcania ich do wolontariatu.

– Jesteśmy instytucją, która w swoich działaniach stawia na dialog z interesariuszami. Dzięki temu mamy szanse tworzyć rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Jesteśmy świadomi naszej roli w tworzeniu kolei bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Przygotowanie raportu jest doskonałą okazją do podsumowania wszystkich podejmowanych przez nas działań, oceny ich i wyznaczenia sobie celów na przyszłość – dodaje prezes.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ

Źródło: UTK