Aktualności Przewozy towarowe

UTK wyłączył z eksploatacji 200 platform kontenerowych serii Sggrs

Prezes UTK opublikował alert bezpieczeństwa dotyczący stwierdzonych przypadków pęknięć konstrukcji wagonów służących do przewozu kontenerów serii Sggrs. Uszkodzenia stwierdzono dotychczas w 20 wagonach spośród niemal 200 eksploatowanych w Polsce. Prezes UTK wydał decyzje o wyłączeniu ich z eksploatacji. 

Fot. UTK

Przypadek ten powinien przypomnieć przewoźnikom kolejowym o ryzyku występowania uszkodzeń wagonów również w miejscach zasłoniętych przez przewożone towary.

W październiku 2020 r. w 6 wagonach Sggrs służących do transportu kontenerów wykryte zostały pęknięcia konstrukcji. Uszkodzenia były zlokalizowane w miejscu zasłoniętym przez przewożone kontenery, co znacząco utrudniało zauważenie usterek w trakcie oględzin wagonów. Bezzwłocznie rozpoczęty został proces systematycznej weryfikacji stanu technicznego wszystkich 194 szt. wagonów tego samego typu. W jego wyniku wykryto kolejnych 14 uszkodzonych wagonów. Wobec 20 wagonów ze stwierdzonymi usterkami zostały wydane decyzje o  wyłączeniu z eksploatacji. Jednocześnie podmiot odpowiedzialny za utrzymanie został zobowiązany do przedstawienia działań zmierzających do rozwiązania problemu w całej użytkowanej flocie wagonów.

Prezes UTK wydał także alert bezpieczeństwa do pozostałych europejskich krajowych organów ds. bezpieczeństwa w tej sprawie. Wagony Sggrs są bowiem eksploatowane w ruchu międzynarodowym, ich utrzymaniem zajmuje się słowacki podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, a ponadto są zarejestrowane w Niemczech i posiadają niemieckie zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji.

Prezes UTK zwraca również uwagę na konieczność uwzględnienia przez przewoźników kolejowych i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie ryzyka związanego z możliwością powstawania uszkodzeń konstrukcji, których wykrycie może nie być możliwe przez dłuższy czas podczas normalnej eksploatacji. W opisywanym przypadku pierwsze uszkodzenia wagonów nie zostały wykryte podczas normalnej eksploatacji, lecz dopiero w trakcie procesu przekazywania wagonów właścicielowi po zakończeniu dzierżawy u jednego z przewoźników.

Alert bezpieczeństwa wraz z dodatkowymi materiałami fotograficznymi dostępny jest TUTAJ

Źródło: UTK

Dodaj komentarz