Tabor

Utrzymanie pojazdów kolejowych a IV pakiet kolejowy. Co warto wiedzieć?

Jak wyglądać będą nowe przepisy utrzymania pojazdów kolejowych w ramach IV pakietu kolejowego? Rozporządzenie Komisji UE regulujące zasady funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) wejdzie w życie 16 czerwca. Aby umożliwić przygotowanie się do nowych wymagań Urząd Transportu Kolejowego przygotował rekomendacje i praktyczne podsumowanie nowych regulacji.

Zasady funkcjonowania ECM określa obecnie rozporządzenie Komisji 2011/445. Dokument ten dotyczy jednak wyłącznie podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie  wagonów towarowych, wprowadzając ich obowiązkową certyfikację. Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pozostałych rodzajów pojazdów (np. wagonów pasażerskich czy lokomotyw) nie podlegają obecnie obowiązkowi certyfikacji.

Sytuacja ta zmieni się wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2019/779, które zastąpi dotychczasowe przepisy. Od czasu wejścia w życie IV pakietu kolejowego,  certyfikacja dotyczyć będzie wszystkich ECM, niezależnie od rodzaju utrzymywanych pojazdów. Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie będzie musiał spełnić wymagania załącznika II do rozporządzenia 2019/779 (art. 3 ust. 1). W praktyce oznacza to obowiązek ustanowienia i stosowania systemu zarządzania utrzymaniem (MMS).