Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

W II kwartale roku koleją przewieziono ponad 60 mln ton ładunków [RAPORT]

Grupa towary nieidentyfikowalne, do której najczęściej kwalifikowane są ładunki intermodalne związane z towarami o charakterze konsumpcyjnym, stanowiła 9,6 proc. wg masy i 12,8 proc. wg pracy przewozowej.

– Wzrosty w wielu grupach towarów są odzwierciedleniem znacznie lepszej koniunktury w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku – dotyczy to zarówno sektora przemysłu, budownictwa, ale też zwiększonych potrzeb konsumpcyjnych. Kolej wspiera procesy logistyczne każdej z tych gałęzi. Jednym z przykładów jest branża automotive, której wyniki za II kwartał tego roku są wyższe o blisko 60 proc. pod względem masy ładunków. Należy jednak pamiętać, co też pokazała pandemia, że zmiany w danej gałęzi przemysłu mogą być powodowane zmianą zapotrzebowania na wybrany rodzaj przewozów – podkreśla złożoność procesów transportowych dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.