Raport z Polski

W jakim modelu powinien funkcjonować zarządca infrastruktury kolejowej?

Którą drogę wybrać?

Wdrożenie dyrektywy jest obowiązkiem państwa członkowskiego i nie może to budzić jakichkolwiek zastrzeżeń. Nie zmienia to jednak faktu, że przepisy dyrektywy 2016/2370 przewidują, iż państwa Unii mają swobodę wyboru funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej.
Prawo przewiduje róże modele organizacyjne. Możliwe jest pełne strukturalne rozdzielenia do integracji pionowej, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń mających na celu zapewnienie bezstronności zarządcy infrastruktury w odniesieniu do funkcji podstawowych, zarządzania ruchem i planowania utrzymania.
Bez względu na obecny wybór sposobu funkcjonowania zarządcy infrastruktury, prawo powinno już teraz przewidywać zabezpieczenia w celu zapewnienia, niezależności zarządcy w zakresie wykonywania funkcji podstawowych. W tym celu powinny być wprowadzone odpowiednie procedury oceny konfliktu interesów lub wnoszenia skarg do Prezesa UTK.

Autor: Jakub Tomczak