Analizy Pasażer

Warszawska Kolej Dojazdowa podsumowała pierwsze półrocze 2020 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa podsumowała pierwsze półrocze 2020 r. W tym czasie z podróży pociągami na linii WKD skorzystało ponad 2,5 mln pasażerów. – W porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, odnotowaliśmy spadek rzędu 42,83 proc.

Po niemal dwumiesięcznym okresie głębokiego załamania kolejowych przewozów pasażerskich, związanych z obostrzeniami dot. koronawirusa, liczonym od połowy marca do połowy maja br. monitorowana na bieżąco sytuacja w transporcie zbiorowym wykazuje tendencję stopniowego powrotu ku normalności.

Po dwóch pierwszych miesiącach roku, w których obserwowano wzrost w zakresie liczby przewożonych pasażerów nastąpił czas spadków. Z uwagi na wprowadzone w czasie pandemii wirusa COVID-19 liczne restrykcje, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, w marcu i kwietniu nastąpił znaczny spadek liczby przewożonych pasażerów.

Spadek odnotowano już w połowie marca br. W zależności od pory dnia i relacji, wahał się on w przedziale od 75 proc. do 90 proc. w porównaniu do okresu sprzed stanu epidemii, w odniesieniu do najbardziej obciążonych kursów w dni powszednie.

Zmiany dotyczące oferty przewozowej WKD wprowadzono dopiero 23 marca. Do tej pory, przed stanem epidemii, liczba przewożonych pasażerów wynosiła między 700 a 800 tys.

Marzec zakończył się wynikiem o połowę niższym – spadek wynosił blisko 53 proc. – natomiast w kwietniu przewozy pociągami WKD zostały zrealizowane z udziałem ok. 120 tys. pasażerów, ulegając obniżeniu o ponad 83 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019.

Niemal dwukrotne odbicie WKD zarejestrowała w maju. Z przejazdów pociągami skorzystało wówczas 207 tys. pasażerów – to o 73 proc. mniej niż w maju roku 2019.

Wyniki przewozowe uzyskane w miesiącu czerwcu przekroczyły granicę 300 tys. pasażerów, co oznacza obniżenie o niespełna 56 proc. w stosunku do rezultatu osiągniętego w poprzednim roku.

Jak pokazują wyniki, pasażerowie powoli, lecz systematycznie, powracają do przejazdów koleją.

Od początku stanu zagrożenia epidemicznego Warszawska Kolej Dojazdowa podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników.

Początkowy, a zarazem najtrudniejszy okres obowiązywania ograniczeń, wymagał przeglądu istniejących lub wdrożenia nowych procedur związanych z systemem reagowania w stanie zagrożenia epidemicznego. Drugim równie istotnym elementem była konieczność szybkiego i kompleksowego wyposażenia w niezbędny sprzęt i środki bezpieczeństwa osobistego dla personelu, środków transportu oraz wszystkich obiektów pracy służących również do obsługi klientów.

Szereg podjętych działań i inicjatyw umożliwił zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności:

Wszyscy pracownicy spółki, w tym personel związany bezpośrednio z obsługą podróżnych, zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki itp., natomiast personel pokładowy (pojedynczy maszynista w odgrodzonym pomieszczeniu kabiny maszynisty) zaopatrzono w skafandry ochronne, maseczki twarzowe i rękawiczki ochronne.

Dodaj komentarz