Analizy Pasażer

Warszawska Kolej Dojazdowa podsumowała pierwsze półrocze 2020 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa podsumowała pierwsze półrocze 2020 r. W tym czasie z podróży pociągami na linii WKD skorzystało ponad 2,5 mln pasażerów. – W porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, odnotowaliśmy spadek rzędu 42,83 proc.

Po niemal dwumiesięcznym okresie głębokiego załamania kolejowych przewozów pasażerskich, związanych z obostrzeniami dot. koronawirusa, liczonym od połowy marca do połowy maja br. monitorowana na bieżąco sytuacja w transporcie zbiorowym wykazuje tendencję stopniowego powrotu ku normalności.

Po dwóch pierwszych miesiącach roku, w których obserwowano wzrost w zakresie liczby przewożonych pasażerów nastąpił czas spadków. Z uwagi na wprowadzone w czasie pandemii wirusa COVID-19 liczne restrykcje, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, w marcu i kwietniu nastąpił znaczny spadek liczby przewożonych pasażerów.

Spadek odnotowano już w połowie marca br. W zależności od pory dnia i relacji, wahał się on w przedziale od 75 proc. do 90 proc. w porównaniu do okresu sprzed stanu epidemii, w odniesieniu do najbardziej obciążonych kursów w dni powszednie.

Zmiany dotyczące oferty przewozowej WKD wprowadzono dopiero 23 marca. Do tej pory, przed stanem epidemii, liczba przewożonych pasażerów wynosiła między 700 a 800 tys.

Marzec zakończył się wynikiem o połowę niższym – spadek wynosił blisko 53 proc. – natomiast w kwietniu przewozy pociągami WKD zostały zrealizowane z udziałem ok. 120 tys. pasażerów, ulegając obniżeniu o ponad 83 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019.