Raport z Polski

Większość zarządców infrastruktury kolejowej nie podniesie stawek za dostęp

Fot. Jacek Mleczek / Pexels

Stawki z dostęp do infrastruktury kolejowej na większości sieci w rozkładzie 2020/21 pozostają bez zmian. Zmianę cennika planuje tylko dwóch zarządców.

Ośmiu z dziesięciu zarządców zdecydowało się utrzymać dotychczasowe stawki:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Cargotor Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” Sp. z o.o.
  • Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
  • CTL Maczki – Bór S.A.
  • Pomorska Kolei Metropolitalna S.A.
  • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków
  • Track Tec S.A.

Przewoźnicy nie będą więc podnosić opłat za dostęp do peronów. Zgodnie z wyrokiem z 10 lipca 2019 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej perony stanowią infrastrukturę kolejową. Wobec tego nie mogą być udostępniane jako obiekty infrastruktury usługowej, ale zarządca może koszty bezpośrednie udostępniania peronów włączyć do kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej.

Wnioski ws. zatwierdzenia projektów cenników na rozkład jazdy 2020/21 w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej złożyło do Prezesa UTK dwóch zarządców infrastruktury kolejowej:

  • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,

Po otrzymaniu takiego wniosku Prezes UTK kontroluje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej oraz analizuje zgodność przedstawionego projektu cennika z przepisami prawa. Weryfikuje również poprawność kalkulacji wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników mających wpływ na wysokość stawki jednostkowej opłaty podstawowej.

Decyzje o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia sposobu ustalania stawek jednostkowych opłat są publikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

Dodaj komentarz