Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Wielkopolska myśli o połączeniach transregionalnych

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpasana umowa dotycząca rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa. Dokument z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem podpisał wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych.

Marszałek Marek Woźniak wyraził nadzieję, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie w przyszłości współfinansować inwestycję.
Marszałek Marek Woźniak wyraził nadzieję, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie w przyszłości współfinansować inwestycję.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 10 mln zł. Kwota unijnego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) to ponad 6,3 mln zł.

Nazwa projektu nosi nazwę „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa – prace przygotowawcze”. Jego celem jest opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na rozpoczęcie robót rewitalizacyjnych na szlaku kolejowym od Wągrowca, przez Gołańcz do granicy województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.