Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Wielkopolska myśli o połączeniach transregionalnych

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpasana umowa dotycząca rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa. Dokument z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem podpisał wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych.

Marszałek Marek Woźniak wyraził nadzieję, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie w przyszłości współfinansować inwestycję.
Marszałek Marek Woźniak wyraził nadzieję, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie w przyszłości współfinansować inwestycję.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 10 mln zł. Kwota unijnego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) to ponad 6,3 mln zł.

Nazwa projektu nosi nazwę „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa – prace przygotowawcze”. Jego celem jest opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na rozpoczęcie robót rewitalizacyjnych na szlaku kolejowym od Wągrowca, przez Gołańcz do granicy województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach kompletu dokumentacji projektowej planuje się m.in. pozyskanie koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji geotechnicznej, a także geologiczno-inżynierskiej. Ponadto wykonawca chce pozyskać mapy do celów projektowych, a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, wnioski do ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz operat wodnoprawny.

Marszałek Marek Woźniak wyraził nadzieję, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie w przyszłości współfinansować inwestycję, nad projektem której trwają obecnie prace przygotowawcze i powiedział:

– W nowym programie regionalnym przewidzieliśmy kontynuację realizowanych przez nas inwestycji. Będziemy chcieli zasilić PKP PLK S.A. naszymi środkami unijnymi z programu regionalnego. Czekamy na zgodę z Ministerstwa Funduszy oraz Brukseli.

Krótsze podróże

Odcinek szlaku kolejowego, o którym mowa w projekcie, liczy 26 kilometrów. W tym 6 kilometrów – od Gołańczy do granicy województwa – jest obecnie nieprzejezdnych. Aktualna prędkość maksymalna pociągów pasażerskich na odcinku Wągrowiec – Gołańcz to 50 – 90 km/h. Przeprowadzenie prac umożliwi więc skrócenie czasu podróży. Zwiększy się prędkość maksymalna pociągów pasażerskich do 120 km/h na minimum 90% długości rewitalizowanego odcinka oraz pociągów towarowych do 80 km/h. Spodziewana jest również poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa podróżnych. Inwestycja podwyższy także komfort podróżowania.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił, że przygotowanie kompletu dokumentacji projektowej umożliwi PKP PLK realizację prac na szlaku po 2023 roku. Wyliczył:

– Spodziewamy się, że ta modernizacja może kosztować około 150 milionów złotych – to wielkość wynikająca z naszych dotychczasowych doświadczeń. Koszt aktualnie modernizowanego odcinka linii kolejowej z Drzymałowa do Wolsztyna to 120 milionów złotych. Wsparcie z WRPO 2014+ wynosi 83 mln zł.

 

Dodał również, że w tej perspektywie unijnej największą inwestycją kolejową jest modernizacja szlaku z Poznania do Piły. Uzyskała ona ok. pół miliarda złotych dofinansowania ze środków unijnych będących w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Dodaj komentarz