Pasażer

WKD wprowadza tzw. przejazdy rodzinne

Warszawska Kolej Dojazdowa w okresie letnich wakacji wprowadza tzw. przejazdy rodzinne. Z oferty tej skorzystać może osoba dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 lat.

Fot. WKD

Dorosły pasażer może w takim wypadku wykupić dla siebie i dziecka jednorazowy bilet „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej – wynoszącej 50 proc. Może także nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50 proc. dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową. 

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka adnotacji: „przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.