Inwestycje Tramwaje

Wrocław: wybrano wykonawcę budowy osi zachodniej

Tak ma wyglądać przebudowana w ramach inwestycji ul. Kosmonautów. (wizualizacja: BBKS – Projekt)

Oś zachodnią – trasę uzupełniającą obwodnicę Leśnicy – wybuduje przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. – Lider Konsorcjum oraz Tormel Sp. z o.o. – partner Konsorcjum. W ramach inwestycji wykonawca zbuduje m.in. zielone tramwajowe torowisko.

Oś Zachodnia to kolejna wielka inwestycja Wrocławia. Połączy ona ul. Kosmonautów z obwodnicą, tak aby można było dojechać aż do ul. Granicznej i AOW. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także ul. Kosmonautów.

Głównym celem inwestycji jest odciążenie osiedla Leśnica od nadmiernego ruchu i skierowanie ruchu tranzytowego z obecnej drogi krajowej nr 94 na trasę omijającą osiedle Leśnica lub doprowadzenie go do ul. Granicznej, która prowadzi do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Oś Zachodnia to taki drugi etap obwodnicy Leśnicy.