Raport z Polski Tramwaje

Zaawansowane prace na budowie linii tramwajowej w Toruniu

W październiku ub.r. rozpoczęły się właściwe prace nad budową nowej linii łączącej dynamicznie rozwijające się osiedle Jar z centrum miasta. Ukończona trasa przebiegać będzie Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego. Jak wygląda aktualny stan prac?

Budowa linii tramwajowej w Toruniu (fot. MZK Toruń)
Budowa linii tramwajowej w Toruniu (fot. MZK Toruń)

Obecnie prace toczą się równolegle na wielu odcinkach i są na różnym etapie zaawansowania. Robotnicy układają podbudowę pod torowisko, przebudowują sieci podziemne, a także montują szyny.

Prace prowadzone na pl. NOT nie wyglądają może spektakularnie, ale są bardzo istotne. Trwają tam rozbiórki podbudowy, aby mogła rozpocząć się przebudowa kanalizacji deszczowej. Następnie zaś ruszą przygotowania do układania nowych rozjazdów torowych.

Na Szosie Chełmińskiej, od pl. NOT do ul. Grudziądzkiej, likwidowane są kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Jednocześnie powstają fundamenty sieci trakcyjnej. Na wysokości targowiska miejskiego wylano dolną płytę torową. Niedługo zaś rozpocznie się montaż szyn.

Sieć wodociągowa jest przebudowywana na wysokości ul. Grunwaldzkiej. Na odcinku do Trasy Średnicowej Północnej trwa układnie podbudowy pod płytę torową.

Budowa linii tramwajowej w Toruniu - widok z wieżowca (fot. MZK Toruń)
Budowa linii tramwajowej w Toruniu – widok z wieżowca (fot. MZK Toruń)

Na ul. Długiej, od ul. Mohna do ronda Czadcy, wykonawca prowadzi roboty drogowe po północnej stronie, a w rejonie ronda przebudowuje sieć ciepłowniczą.

Montaż szyn odbywa się wzdłuż ul. Legionów i Polnej. Na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Traktorową wykonawca ułożył nawierzchnie z płyt prefabrykowanych. Dzięki temu miasto udostępniło odcinek dla ruchu kołowego. Na północnej części skrzyżowania budowlańcy prowadzą rozbiórki, a także przebudowują kolizję sieci podziemnych.

W rejonie skrzyżowania ul. Watzenrodego i Hubego betonowana jest górna płyta torowa, a na Hubego ułożono już pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku pomiędzy ul. Grasera a Strobanda trwają prace wykończeniowe. Inwestor układa również perony. Niedługo rozpocznie się wylewanie górnej płyty torowej. Z uwagi na wysokie temperatury wykonawca może prowadzić budowę nowej linii tramwajowej w Toruniu w porze nocnej.

Dodaj komentarz