Aktualności Raport z Polski Tramwaje

Toruńskim tramwajem na Osiedle JAR

Na koniec grudnia 2020 r. miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu ogłosiło przetarg na budowę nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla JAR.

Inwestycja jest kolejnym krokiem w stronę nowoczesnego, ekologicznego transportu miejskiego w grodzie Kopernika. W jej efekcie powstanie ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej, nowe przystanki z Systemem Informacji Pasażerskiej, zielone torowiska i kwietne łąki. Nie zabraknie też nasadzeń drzew i krzewów. Trasa przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda.

Transport publiczny to swego rodzaju krwioobieg miasta, dlatego trzeba o niego dbać, trzeba zapewniać warunki do jego funkcjonowania, ale przede wszystkim do wygody w podróżowaniu dla pasażerów. Robimy to w Toruniu nieustająco od wielu lat. Takim pomysłem jest to, co obecnie wprowadzamy w życie, a więc realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II”. Początkowo unijne dofinansowanie wynosiło 195,6 mln zł, ale udało się pozyskać dodatkowe środki i obecnie jest to 213,3 mln zł. Cały projekt, o łącznej wartości ponad 400 mln zł, składa się z ośmiu zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w mieście. Część z nich zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.

– Doposażamy także tabor tramwajowy – podpisaliśmy umowę na dostawę pięciu nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. W tym projekcie mamy także modernizację odcinków torowisk wraz z siecią trakcyjną, Widzimy już rozpoczęte prace na ul. Kraszewskiego, niedługo rozpoczną się prace w śladzie ulicy Szosa Lubicka, a następnie na Bydgoskiej. W tych trzech miejscach prace mają być zakończone do 4 grudnia przyszłego roku. Jeszcze czeka nas zakup pojazdów technicznych – dodał prezydent.
Budowa nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar będzie realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 3 sierpnia 2018 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego. Powszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport to jeden z priorytetów rozwojowych miasta. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej i autobusowej ma przyczynić się do zmniejszenia ruchu samochodowego. Ponadto modernizacja torowisk ma przyczynić się do poprawy jakości podróży tramwajami, wzrost komfortu i bezpieczeństwa pasażerów czy zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury.

Prezydent Zaleski podkreśla, że sercem tego projektu jest właśnie budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar. – To przedsięwzięcie zobrazują liczby. Gdy nowa linia zostanie zbudowana, ilość torów tramwajowych będących w eksploatacji w naszym mieście zwiększy się o ponad 20 procent. W tej chwili mamy w eksploatacji 53 600 metrów toru pojedynczego, a ta inwestycja to będzie 11 500 metrów toru pojedynczego. Jest to nie tylko zadanie duże, ale i symboliczne, gdyż wracamy z torami tramwajowymi na północ naszego miasta. Wracamy z dużo większym zakresem. To ważne, gdyż komunikacja tramwajowa jest najbardziej przyjazna miastu i użytkownikom, bo tramwaje nie stoją w korkach, ale także nie emitują do środowiska naturalnego spalin – mówi prezydent.

Dodaj komentarz