Aktualności Raport z Polski Tramwaje

Toruńskim tramwajem na Osiedle JAR

Na koniec grudnia 2020 r. miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu ogłosiło przetarg na budowę nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla JAR.

Michał Zaleski – Prezydent Torunia

Inwestycja jest kolejnym krokiem w stronę nowoczesnego, ekologicznego transportu miejskiego w grodzie Kopernika. W jej efekcie powstanie ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej, nowe przystanki z Systemem Informacji Pasażerskiej, zielone torowiska i kwietne łąki. Nie zabraknie też nasadzeń drzew i krzewów. Trasa przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda.

– Transport publiczny to swego rodzaju krwioobieg miasta, dlatego trzeba o niego dbać, trzeba zapewniać warunki do jego funkcjonowania, ale przede wszystkim do wygody w podróżowaniu dla pasażerów. Robimy to w Toruniu nieustająco od wielu lat. Takim pomysłem jest to, co obecnie wprowadzamy w życie, a więc realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II”. Początkowo unijne dofinansowanie wynosiło 195,6 mln zł, ale udało się pozyskać dodatkowe środki i obecnie jest to 213,3 mln zł. Cały projekt, o łącznej wartości ponad 400 mln zł, składa się z ośmiu zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w mieście. Część z nich zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.

– Doposażamy także tabor tramwajowy – podpisaliśmy umowę na dostawę pięciu nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. W tym projekcie mamy także modernizację odcinków torowisk wraz z siecią trakcyjną, Widzimy już rozpoczęte prace na ul. Kraszewskiego, niedługo rozpoczną się prace w śladzie ulicy Szosa Lubicka, a następnie na Bydgoskiej. W tych trzech miejscach prace mają być zakończone do 4 grudnia przyszłego roku. Jeszcze czeka nas zakup pojazdów technicznych – dodał prezydent.
Budowa nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar będzie realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 3 sierpnia 2018 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania bezemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego. Powszechnie dostępny, sprawny i ekologiczny transport to jeden z priorytetów rozwojowych miasta. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania ekologicznej komunikacji tramwajowej i autobusowej ma przyczynić się do zmniejszenia ruchu samochodowego. Ponadto modernizacja torowisk ma przyczynić się do poprawy jakości podróży tramwajami, wzrost komfortu i bezpieczeństwa pasażerów czy zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury.

Prezydent Zaleski podkreśla, że sercem tego projektu jest właśnie budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar. – To przedsięwzięcie zobrazują liczby. Gdy nowa linia zostanie zbudowana, ilość torów tramwajowych będących w eksploatacji w naszym mieście zwiększy się o ponad 20 procent. W tej chwili mamy w eksploatacji 53 600 metrów toru pojedynczego, a ta inwestycja to będzie 11 500 metrów toru pojedynczego. Jest to nie tylko zadanie duże, ale i symboliczne, gdyż wracamy z torami tramwajowymi na północ naszego miasta. Wracamy z dużo większym zakresem. To ważne, gdyż komunikacja tramwajowa jest najbardziej przyjazna miastu i użytkownikom, bo tramwaje nie stoją w korkach, ale także nie emitują do środowiska naturalnego spalin – mówi prezydent.

Gdy nowa linia zostanie zbudowana, ilość torów tramwajowych będących w eksploatacji w naszym mieście zwiększy się o ponad 20 procent

Wykonawcą dokumentacji projektowej budowy nowej linii tramwajowej jest Databout Sp. z o.o. (dawniej WYG International). Firma w ramach kontraktu odpowiedzialna jest także za uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację robót dla inwestycji.

Przetarg został podzielony na dwie części:

  • Część A: „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Watzenrodego od skrzyżowania z ul. Strobanda (z tym skrzyżowaniem), Ugory, Polnej i Legionów do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego”;
  • Część B: „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Legionów od przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego (z tym przejazdem), Ronda Czadcy, Długiej i Szosy Chełmińskiej do skrzyżowania przy pl. NOT (z tym skrzyżowaniem) wraz z wyposażeniem podstacji trakcyjnej”.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oferty można było składać do 15 lutego 2021 r. Co istotne, istniała możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne zadania). Wybór wykonawcy planuje się na przełomie II i III kwartału 2021 r. Następnie, zgodnie z procedurą, dokumentacja zostanie przekazana do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej pozytywnym wyniku nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja zadania planowana jest do 31 maja 2023 r.

– W ramach umowy wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie budowę torowiska tramwajowego (łączna długość wybudowanych torów wyniesie 11 260,46 mtp., co stanowi ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej) oraz sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów, budowę i przebudowę fragmentów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego torowiska tramwajowego w układzie miejskim, a także budowę elementów nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej. W zakresie umowy będzie również budowa nowej i przebudowę istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach, montaż 26 nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, budowa 26 peronów przystankowych tramwajowych oraz montaż 31 wiat przystankowych. Część z nich będzie miała tzw. „zielone wiaty” lub inne elementy ekologiczne.

Podczas realizacji inwestycji przestrzeń publiczna Torunia zyska wiele zieleni. Samego zielonego torowiska na odcinkach, gdzie tory będą przebiegały poza jezdniami, ma powstać 3,6 km. Wykorzystanie tego rozwiązania ma poprawić stan środowiska naturalnego w mieście przez ograniczenie drgań, hałasu, absorbcję pyłu z ulicznego powietrza, a poprzez zatrzymywanie wilgoci – zminimalizować efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Obecnie w Toruniu jest 2 669,18 mtp zielonych torowisk. W ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II” powstało zielone torowisko o łącznej długości 351,18 mtp (odcinek w ul. Chopina oraz ul. Kraszewskiego). W ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” powstanie łącznie ponad 9,1 tys. mtp zielonego torowiska (zadania modernizacyjne – 5 517,83 mtp, budowa nowej linii – 3 618,07 mtp).


Podczas realizacji inwestycji przestrzeń publiczna Torunia zyska wiele zieleni

Wszystkie tereny zielone znajdujące się w sąsiedztwie robót będą odnawiane do stanu istniejącego. Planuje się nasadzenia 127 drzew; przesadzenie 110 drzew i ok. 1500 m2 krzewów; założenie ok. 7 930 m2 łąk kwietnych oraz ok. 4 600 m2 pozostałej powierzchni zielonej (m. in. krzewy i trawy ozdobne). Łąki kwietne są doskonałym rozwiązaniem urbanistycznym, np. wzdłuż pasów ruchu miejskiego. Wykorzystanie roślin łąkowych nie tylko realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale sprzyja też oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń. Łąka jest o wiele silniej ukorzeniona niż trawnik, bardziej odporna na podtopienia i długie susze, a także wzbogaca miejski ekosystem. Jako oaza bioróżnorodności daje pożywienie i schronienie pożytecznym owadom, ptakom i małym ssakom. Ważne jest także to, że nie trzeba jej kosić tak często jak trawnika, a więc w mieście będzie mniej hałasu emitowanego przez kosiarki, a przy okazji koszenia nie będą ginąć mieszkające w trawie stworzenia, np. krety czy jeże.

Warto zaznaczyć, że pierwsze prace przy budowie nowej linii tramwajowej miały już miejsce latem 2018 r. (lipiec-sierpień), przy okazji przebudowy Szosy Chełmińskiej. Wówczas powstały dwa przejazdy tramwajowo-drogowe na skrzyżowaniach Szosa Chełmińska – Żwirki i Wigury oraz Szosa Chełmińska – Długa. Wykonawcą była firma Progreg InfraCity, a koszt wyniósł niespełna 3,5 mln zł brutto. Ponadto 18 grudnia 2020 r. podpisano umowę na budowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego – podstacji prostownikowej „JAR”; wykonawca AMZ Elektro Sp. z o.o., wartość umowy: 3 188 000,00 zł brutto; zakres umowy obejmuje budowę murowanego, jednokondygnacyjnego budynku stacji transformatorowej o powierzchni 182,49 m2, a także instalacji dwóch transformatorów i rozdzielni średniego napięcia oraz rozdzielni niskiego napięcia. Posłużą one do zasilania ładowarek autobusów elektrycznych oraz podłączenia do sieci samej zajezdni. W późniejszym terminie, w ramach ogłoszonego przetargu, stacja zostanie doposażona w trzy zespoły prostownikowe i rozdzielnię prądu stałego. Te elementy posłużą do zasilania sieci trakcyjnej nowej linii tramwajowej; na realizację umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy od daty jej podpisania.

Reklama