Wywiady

Zbigniew Ciemny: Nie skupiamy się wyłącznie na świadczonych usługach

O inwestycjach, możliwościach zakładu w Idzikowicach oraz walce z pandemią rozmawiamy z prezesem zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. – Zbigniewem Ciemnym.

Panie Prezesie, na początek proszę o przypomnienie – jaka jest historia i misja spółki?

Historia naszej Spółki jest pełna zwrotów akcji. PKP Intercity Remtrak (dawniej Zakład Usług Taborowych „REMTRAK”) powstał 19 listopada 1999 roku. W tym samym roku rozpoczęto świadczenie usług naprawczych w oddziale w Idzikowicach, który powstał na bazie majątku dzierżawionego od PKP S.A. (byłej Wagonowni PKP). Od początku istnienia Spółki, podstawowym zakresem jej działalności była naprawa okresowa, początkowo rewizyjna, a od 2004 roku również naprawa główna, elektrycznych zespołów trakcyjnych, serii EN57.

Pod koniec 2009 roku nastąpiła gruntowna zmiana strategii i reorientacja działalności Spółki PKP Intercity Remtrak na ścisły związek z „PKP Intercity” S.A. w zakresie naprawy wagonów osobowych. Już w 2010 roku rozpoczęto pierwsze naprawy wagonów 111A i 112A realizowane na podstawie umów zawartych z wolnej ręki dla „PKP Intercity” S.A.

W 2012 roku uwzględniając potencjał naprawczy Spółki utworzono Oddział Naprawczy Warszawa Grochów, co umożliwiło Spółce rozpoczęcie napraw nowoczesnych wagonów „długich” na poziomie utrzymania P4 i P3.

W 2014 roku „PKP Intercity” S.A. zakupiła pozostałe udziały Spółki od PKP S.A. stając się jej wyłącznym udziałowcem. Kolejnym kluczowym punktem w historii Spółki Remtrak był rok 2015, kiedy dla Spółki, w porozumieniu i współpracy z „PKP Intercity” S.A. opracowano program naprawczy. Wtedy podjęto też – strategiczną dla perspektywy rozwoju Spółki Remtrak – decyzję o rozbudowie zaplecza Oddziału w Idzikowicach.

W marcu 2016 roku wdrożono „Plan Rozwoju Spółki ZUT „REMTRAK”, zaś w maju zawarto umowę na wykonanie I etapu rozbudowy Spółki. 31 października zakończono prace budowlane dla tego etapu. W lutym 2017 roku ogłoszono pisemny przetarg na II etap rozbudowy Oddziału Idzikowice. W maju rozpoczęto, zaś w grudniu zakończono prace budowlane II etapu rozbudowy.

Należy również nadmienić, że także w 2017 roku w Oddziale Warszawa Grochów rozpoczęto samodzielne naprawy zestawów kołowych – w reakcji na problemy związane z czasem realizacji i kosztami takich napraw oczekiwanych przez firmy zewnętrzne. Wydatnie zwiększyło to możliwości naprawcze Spółki.

Bardzo ważnym momentem dla aktualnej historii i pozycji Spółki była zmiana nazwy i logotypu w dniu 29.04.2019 r., a także podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie Kamienia węgielnego pod III Etap rozbudowy Oddziału Idzikowice w dniu 04.10.2019 r. To jakże aktualny, a jednocześnie jeden z najważniejszych momentów w całej historii Spółki PKP Intercity Remtrak.

Podsumowując, najważniejszymi etapami w trakcie rozwoju naszej Spółki było niewątpliwie skierowanie produkcji w stronę wykonywania napraw wagonów osobowych pod koniec 2009 roku, a także zacieśnienie współpracy z „PKP Intercity” w latach kolejnych. Bezpośrednim efektem tych decyzji było wdrożenie programu naprawczego dla Spółki i realizacja pierwszych dwóch etapów rozbudowy Spółki, a także rozpoczęcie prac przy trwającym obecnie III etapie rozbudowy. Zwiększyło to i wciąż zwiększa znaczenie Spółki na rynku firm zajmujących się naprawą taboru kolejowego.

Dodaj komentarz