Wywiady

Zbigniew Ciemny: Nie skupiamy się wyłącznie na świadczonych usługach

O inwestycjach, możliwościach zakładu w Idzikowicach oraz walce z pandemią rozmawiamy z prezesem zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. – Zbigniewem Ciemnym.

Panie Prezesie, na początek proszę o przypomnienie – jaka jest historia i misja spółki?

historia naszej Spółki jest pełna zwrotów akcji. PKP Intercity Remtrak (dawniej Zakład Usług Taborowych „Remtrak”) powstał 19 listopada 1999 roku. W tym samym roku rozpoczęto świadczenie usług naprawczych w oddziale w Idzikowicach, który powstał na bazie majątku dzierżawionego od PKP S.A. (byłej Wagonowni PKP). Od początku istnienia Spółki, podstawowym zakresem jej działalności była naprawa okresowa, początkowo rewizyjna, a od 2004 roku również naprawa główna, elektrycznych zespołów trakcyjnych, serii EN57.

Pod koniec 2009 roku nastąpiła gruntowna zmiana strategii i reorientacja działalności Spółki PKP Intercity Remtrak na ścisły związek z „PKP Intercity” S.A. w zakresie naprawy wagonów osobowych. Już w 2010 roku rozpoczęto pierwsze naprawy wagonów 111A i 112A realizowane na podstawie umów zawartych z wolnej ręki dla „PKP Intercity” S.A.

W 2012 roku uwzględniając potencjał naprawczy Spółki utworzono Oddział Naprawczy Warszawa Grochów, co umożliwiło Spółce rozpoczęcie napraw nowoczesnych wagonów „długich” na poziomie utrzymania P4 i P3.

W 2014 roku „PKP Intercity” S.A. zakupiła pozostałe udziały Spółki od PKP S.A. stając się jej wyłącznym udziałowcem. Kolejnym kluczowym punktem w historii Spółki Remtrak był rok 2015, kiedy dla Spółki, w porozumieniu i współpracy z „PKP Intercity” S.A. opracowano program naprawczy. Wtedy podjęto też – strategiczną dla perspektywy rozwoju Spółki Remtrak – decyzję o rozbudowie zaplecza Oddziału w Idzikowicach.