Aktualności Personalia

Zmiany w zarządzie Kolei Mazowieckich

We wtorek 27 czerwca 2017 r., podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Kolei Mazowieckich, dokonano zmian w Zarządzie Spółki.

Nie zasiadają w nim już Artur Radwan, wcześniej Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, oraz Andrzej Buczkowski, dotychczasowy Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy. Rada Nadzorcza, w składzie: Waldemar Kuliński, Przewodniczący Rady, oraz Członkowie Rady: Mar zena Okła-Anuszewska, Monika Sokulska i Piotr Zięcik, podjęła decyzję o odwołaniu Artura Radwana oraz Andrzeja Buczkowskiego. Obecnie w Zarządzie Kolei Mazowieckich zasiadają: Czesław Sulima, p.o. Prezesa Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny, oraz Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy. Artur Radwan był Prezesem Spółki, Dyrektorem Generalnym od stycznia 2010 r., Andrzej Buczkowski funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Kolei Mazowieckich objął w lipcu 2012 r.

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Dodaj komentarz