Aktualności

Będzie szybko na polskich torach

Andrzej Adamczyk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego
i sygnalizacji. Pozwoli to na prędkość
powyżej 200 km/h na polskich torach.

Szybsze przejazdy, a tym samym wyższe prędkości i bezpieczeństwo przejazdu zapewnić ma również zamontowanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym i modernizacja linii. Przede wszystkim jednak nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji pozwala na dostosowanie przepisów do planowanego wprowadzenia maksymalnej prędkości pociągów na poziomie 250 km/h.

Podkreślił to Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, który powiedział że:

– Nowelizacja rozporządzenia likwiduje ostatnią barierę prawną i umożliwia budowanie bezpiecznej, komfortowej i punktualnej kolei. Jest przekładem, że nowoczesnym rozwiązaniom technicznym powinny odpowiadać zmiany legislacyjne, które umożliwiają ich stosowanie w praktyce z korzyścią dla wszystkich pasażerów i klientów kolei.

 

MD