Aktualności

Będzie szybko na polskich torach

Andrzej Adamczyk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego
i sygnalizacji. Pozwoli to na prędkość
powyżej 200 km/h na polskich torach.

Szybsze przejazdy, a tym samym wyższe prędkości i bezpieczeństwo przejazdu zapewnić ma również zamontowanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym i modernizacja linii. Przede wszystkim jednak nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji pozwala na dostosowanie przepisów do planowanego wprowadzenia maksymalnej prędkości pociągów na poziomie 250 km/h.

Podkreślił to Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, który powiedział że:

– Nowelizacja rozporządzenia likwiduje ostatnią barierę prawną i umożliwia budowanie bezpiecznej, komfortowej i punktualnej kolei. Jest przekładem, że nowoczesnym rozwiązaniom technicznym powinny odpowiadać zmiany legislacyjne, które umożliwiają ich stosowanie w praktyce z korzyścią dla wszystkich pasażerów i klientów kolei.

 

Przypomnieć należy, że w duchu obowiązujących przepisów pociągi jadące z prędkością powyżej 160 km/h muszą być prowadzone z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS. Ten system kontroli oraz sygnalizacji kabinowej wymusza jazdę pociągu z dozwoloną prędkością lub uruchamia nagłe hamowanie w przypadku ewentualnego błędu maszynisty. W związku z tym pojawiła się konieczność dostosowania przepisów określających warunki korzystania z systemu ERTMS/ETCS dla prędkości wyższych niż obecnie wykorzystywana maksymalna prędkość 200 km/h.

GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railways) jest przeznaczonym dla kolei systemem łączności bezprzewodowej. Został dostosowany do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów.  Umożliwia szybszą i dokładniejszą wymianę informacji pomiędzy personelem kolejowym, a także zapewni niezbędną transmisję danych dla potrzeb innych systemów.

Proponowane zmiany przewidują również kolejne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Są to:
wprowadzenie bardziej przejrzystego, precyzyjnego i przyjaznego dla maszynisty systemu sygnalizowania na szlaku ograniczeń prędkości.
obowiązkowe wykonanie z materiałów odblaskowych wszystkich wskaźniki (znaki dla maszynisty przy torach) na nowych, modernizowanych i remontowanych liniach kolejowych w celu zapewnienia lepszej widoczności.
Na przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury spadnie obowiązek dostosowania przepisów wewnętrznych w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia.
W pierwszej kolejności prędkość powyżej 200 km/h będzie wprowadzana na Centralnej Magistrali Kolejowej łączącej Warszawę m.in. z Krakowem i Katowicami. Dlatego też tam inwestycje będą prowadzone w pierwszej kolejności.

Ich znaczenie podkreślił Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki:

Inwestycje kolejowe z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają możliwości podróżowania pociągiem także dla mieszkańców województwa łódzkiego. Podróżujący koleją z Opoczna Południe już wygodnie i szybko mogą dojechać do stolicy, a po zakończeniu prac na Centralnej Magistrali Kolejowej podróże będą jeszcze sprawniejsze.

 

MD

Dodaj komentarz