Aktualności

Rola kolei w transporcie towarów

Urząd Transportu Kolejowego zaktualizował opracowanie „Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce”.
W dokumencie zawarto propozycje działań mających przyczynić się do równoważenia transportu w Polsce.

UTK podkreśla, że od ostatniego dziesięciolecia XX wieku zauważa się zmniejszanie znaczenia i udziału kolei w transporcie towarów oraz zwiększoną dominację transportu drogowego. Mając do wyboru drogi lub kolej spedytorzy, nadawcy i odbiorcy towarów wybierają transport drogowy. Na takie ruchy wpływają koszty, wygoda oraz dostawa pod wskazany adres w systemie door- to-door.
W opinii prezesa UTK Ignacego Góry to jednak kolej powinna pełnić główną rolę na najdłuższym odcinku trasy. Jak podkreślił:
Kolej powinna pełnić główną rolę na najdłuższym odcinku trasy transportu towarów. Natomiast przewozy drogowe powinny być wykonywane jedynie na początkowym i końcowym odcinku (czyli na tzw. pierwszej i ostatniej mili). Oznacza to, że te dwa środki transportu powinny ze sobą współpracować, a nie konkurować.
Opracowanie przygotowane przez Urząd Transportu Kolejowego stanowi propozycję uszczegółowienia rozwiązań dotyczących transportu intermodalnego przedstawionych w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. W opracowaniu przeanalizowana została sytuacja na rynku transportu towarów koleją w Polsce. Dokonano także analizy doświadczeń w krajach europejskich w celu przedstawienia rozwiązań pozwalających na równoważenie transportu realizowanego koleją i transportem drogowym. Zaznaczono, że działania powinny być realizowane w ramach wspólnego projektu strategicznego, którym jest rozwój transportu intermodalnego. Projekt natomiast powinien określić kierunki, działania, w tym niezbędne inwestycje w infrastrukturę transportu, zapewniające możliwość zwiększenia przewozów intermodalnych.

MD