Aktualności

2018 w Grupie PKP

Poprzedni rok był dobry dla spółek wchodzących w skład Grupy PKPOsiągnęły one bardzo dobre wyniki finansowe i przewozowe.

Wpływ na kierunek rozwoju polskiej kolei miały przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę i tabor. Pozwoliło to na uzyskanie przez Grupę skonsolidowanego wyniku netto na poziomie 470 mln zł, nie zwalniając przy tym tempa realizowanych inwestycji i nie zmniejszając ich skali. Ponadto nadmienić należy, że w ciągu dwóch ostatnich lat spółki z Grupy wypracowały zysk na poziomie miliarda złotych. Planuje się, że do 2023 roku spółki Grupy PKP zainwestują łącznie około 100 mld zł.
Poziom zysków oraz plany inwestycyjne Grupy chwalił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który powiedział, że:
Kolej ma przed sobą wielką przyszłość. Od trzech lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby pasażerów polskich kolei. Rośnie też ilość przewiezionego towaru. Kolej to ekologiczny środek transportu i warto go rozwijać. Chcemy, żeby polska kolej stawała się coraz bezpieczniejsza i coraz bardziej nowoczesna. Idziemy w tym kierunku. Gratuluję Grupie PKP znakomitego wyniku. Jestem przekonany, że kolejne miesiące i lata przyniosą równie dobre i optymistyczne dane o stanie polskich kolei .
Wynik finansowy jest niezwykle istotnym parametrem. Za ostatnie dwa lata to jest ponad miliard złotych, co daje znakomity rezultat. Firmy kolejowe się rozwijają, potrafią dbać o swój majątek i wykonywać swoją podstawową działalność, czyli przewozy. W zeszłym roku PKP IntercityPKP SKM przewiozły 88 mln pasażerów, w tym roku musimy ten rekord pobić. Polska kolej jest jednym z najważniejszych krwiobiegów gospodarczych. Wzrost gospodarczy nie mógłby być tak wysoki bez kolei – podkreślił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

PKP S.A. – 63 mln zł więcej

W Grupie PKP dobrym wynikiem z dzierżawy i najmu posiadanych zasobów może pochwalić się PKP SA. Przychody spółki z tego tytułu wyniosły w 2018 roku 547 mln zł, czyli o ponad 63 mln zł więcej w porównaniu z 2015 r. Jak nadmienił Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA, podkreślił, że to widoczny efekt zmiany strategii zarządzania kolejowym majątkiem.
– Zarówno dla PKP S.A., jaki i dla innych kluczowych spółek z Grupy PKP ubiegły rok można zaliczyć do bardzo dobrych pod wieloma względami. Wyniki finansowe odzwierciedlają naszą filozofię zarządzania majątkiem. Zrezygnowaliśmy z wyprzedawania spółek i posiadanych zasobów, co miało miejsce kilka lat temu. Zależy nam na tym, aby mądrze gospodarować mieniem i czerpać długotrwałe zyski. Zeszłoroczne wyniki potwierdzają, że realizacja takiej strategii jest możliwa – podsumował Mamiński.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – 28% nakładów z KPK

W poprzednim roku narodowy zarządca infrastruktury- PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zrealizowały program inwestycyjny o wartości ok. 10 mld zł. W ramach tych środków zmodernizowane zostało około 1,3 tys. km torów kolejowych, 1000 rozjazdów, prawie 400 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 113 wiaduktów. Ponadto w 2018 r. PLK odnowiły i unowocześniły 200 peronów w całym kraju dostosowując stacje i przystanki do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Oprócz tego pociągi powróciły na warszawską linię obwodową z Warszawy Zachodniej do Gdańskiej oraz wznowiono kursowanie pociągów na trasie Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki. Zakończyły się kolejne etapy prac np. na liniach LublinStalowa Wola, DziałdowoOlsztyn, Czechowice-DziedziceBielsko-BiałaZwardoń oraz między Opolem a Nysą czy Piłą i Poznaniem.

MD