Aktualności

2018 w Grupie PKP

Poprzedni rok był dobry dla spółek wchodzących w skład Grupy PKP. Osiągnęły one bardzo dobre wyniki finansowe i przewozowe.

Wpływ na kierunek rozwoju polskiej kolei miały przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę i tabor. Pozwoliło to na uzyskanie przez Grupę skonsolidowanego wyniku netto na poziomie 470 mln zł, nie zwalniając przy tym tempa realizowanych inwestycji i nie zmniejszając ich skali. Ponadto nadmienić należy, że w ciągu dwóch ostatnich lat spółki z Grupy wypracowały zysk na poziomie miliarda złotych. Planuje się, że do 2023 roku spółki Grupy PKP zainwestują łącznie około 100 mld zł.
Poziom zysków oraz plany inwestycyjne Grupy chwalił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który powiedział, że:
– Kolej ma przed sobą wielką przyszłość. Od trzech lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby pasażerów polskich kolei. Rośnie też ilość przewiezionego towaru. Kolej to ekologiczny środek transportu i warto go rozwijać. Chcemy, żeby polska kolej stawała się coraz bezpieczniejsza i coraz bardziej nowoczesna. Idziemy w tym kierunku. Gratuluję Grupie PKP znakomitego wyniku. Jestem przekonany, że kolejne miesiące i lata przyniosą równie dobre i optymistyczne dane o stanie polskich kolei .
– Wynik finansowy jest niezwykle istotnym parametrem. Za ostatnie dwa lata to jest ponad miliard złotych, co daje znakomity rezultat. Firmy kolejowe się rozwijają, potrafią dbać o swój majątek i wykonywać swoją podstawową działalność, czyli przewozy. W zeszłym roku PKP Intercity i PKP SKM przewiozły 88 mln pasażerów, w tym roku musimy ten rekord pobić. Polska kolej jest jednym z najważniejszych krwiobiegów gospodarczych. Wzrost gospodarczy nie mógłby być tak wysoki bez kolei – podkreślił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

PKP S.A. – 63 mln zł więcej

W Grupie PKP dobrym wynikiem z dzierżawy i najmu posiadanych zasobów może pochwalić się PKP SA. Przychody spółki z tego tytułu wyniosły w 2018 roku 547 mln zł, czyli o ponad 63 mln zł więcej w porównaniu z 2015 r. Jak nadmienił Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA, podkreślił, że to widoczny efekt zmiany strategii zarządzania kolejowym majątkiem.
– Zarówno dla PKP S.A., jaki i dla innych kluczowych spółek z Grupy PKP ubiegły rok można zaliczyć do bardzo dobrych pod wieloma względami. Wyniki finansowe odzwierciedlają naszą filozofię zarządzania majątkiem. Zrezygnowaliśmy z wyprzedawania spółek i posiadanych zasobów, co miało miejsce kilka lat temu. Zależy nam na tym, aby mądrze gospodarować mieniem i czerpać długotrwałe zyski. Zeszłoroczne wyniki potwierdzają, że realizacja takiej strategii jest możliwa – podsumował Mamiński.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – 28% nakładów z KPK

W poprzednim roku narodowy zarządca infrastruktury- PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zrealizowały program inwestycyjny o wartości ok. 10 mld zł. W ramach tych środków zmodernizowane zostało około 1,3 tys. km torów kolejowych, 1000 rozjazdów, prawie 400 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 113 wiaduktów. Ponadto w 2018 r. PLK odnowiły i unowocześniły 200 peronów w całym kraju dostosowując stacje i przystanki do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Oprócz tego pociągi powróciły na warszawską linię obwodową z Warszawy Zachodniej do Gdańskiej oraz wznowiono kursowanie pociągów na trasie Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki. Zakończyły się kolejne etapy prac np. na liniach Lublin – Stalowa Wola, Działdowo – Olsztyn, Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń oraz między Opolem a Nysą czy Piłą i Poznaniem.

Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK S.A. zaznaczył, że:
– Przed nami jeszcze dużo pracy, ale dotychczasowe działania są satysfakcjonujące. Przy utrzymaniu dużej liczby kursujących pociągów pasażerskich i towarowych postępują inwestycje. Ich efekty to wygodniejszy dostęp do pociągów na dziesiątkach nowych peronów, sprawniejszy i bezpieczniejszy transport dzięki bezkolizyjnym skrzyżowaniom. Tworzymy dobre warunki do lepszych podróży w aglomeracjach i pomiędzy regionami. Coraz lepsze możliwości zyskują przewoźnicy towarowi.

 

Na koniec piątego roku trwania perspektywy 2014-2020 PKP Polskie Linie Kolejowe SA zrealizowały rosnąco nakłady na poziomie – 18 mld zł, co stanowi 28% nakładów z Krajowego Programu Kolejowego.

PKP CARGO S.A. – znaczący wzrost przewozów

W przewozach towarowych prowadzonych przez PKP CARGO SA trwa bardzo dobry okres. Przewoźnik odnotował znaczący wzrost przewozów i wskaźników finansowych. Widoczne to jest w ilości przewiezionego ładunku- W 2015 roku Grupa PKP CARGO przewiozła około 116 mln ton ładunków, a w roku 2018 już 121,9 mln ton. We wspomnianym okresie wzrosły też przychody- z około 4,5 mld zł do 5,24 mld zł. Czysty zysk w 2018 roku wyniósł 184 mln zł. Wskaźniki te były najwyższe od 2013 roku, czyli wejścia PKP CARGO na giełdę.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO SA, podkreślił konkurencyjność na rynku:
– W historii PKP CARGO nie było tak ambitnego programu rozwoju. Jestem przekonany, że zrealizujemy cele zapisane w strategii. Temu podporządkowujemy zmiany organizacyjne w Grupie, program inwestycyjny, gdyż te czynniki mają podnieść naszą efektywność i konkurencyjność na rynku. Ponadto, dążymy do tego, aby stać się globalnym operatorem logistycznym, który będzie zapewniał klientom kompleksową obsługę ładunków na całej trasie przewozu, dbając też o najwyższą jakość usług.

 

Wyniki PKP CARGO wynikają z kilku aspektów. Za najistotniejszy uznano boom inwestycyjny w infrastrukturze, który napędzał przewozy kruszyw oraz wzrost sektora intermodalnego. Doprowadziło to do sytuacji, w której w przyjętej w 2018 roku strategii Grupy PKP CARGO jednym z priorytetów jest zwiększanie przewozów intermodalnych w Polsce i w ruchu międzynarodowym. Wykorzystując dogodne położenie geograficzne Polski i rosnącą pozycję gospodarczą naszego kraju, PKP CARGO chce być za kilka lat liderem rynku w całym regionie Trójmorza oraz zdobyć dominującą pozycję na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku.

PKP Intercity SA – 174 mln zł zysku

Także PKP Intercity pozytywnie podsumował poprzedni rok. Zaakcentowano szczególnie zysk netto w wysokości 174 mln zł co wskazuje na silną pozycję rynkową przewoźnika.

Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity podkreślił, że:
– Nasz zysk netto za 2018 rok wyniósł 174 mln zł. Tym samym trzeci rok z rzędu zakończyliśmy dodatnim wynikiem finansowym. Utrzymaliśmy też dotychczasową pozytywną ocenę ratingową Agencji Fitch. To bardzo ważny sygnał dla naszych partnerów biznesowych. Wskazuje na mocną rynkową pozycję PKP Intercity. Wyniki finansowe i ocena ratingowa są potwierdzeniem, że przyjęty przez nas kierunek działań i podejmowane wysiłki przynoszą efekty i dają szansę Spółce na dalszy rozwój. Miniony rok to dla PKP Intercity również kolejny z rzędu rok, w którym Spółka odnotowała znaczny wzrost liczby podróżnych – przewieźliśmy na pokładach naszych pociągów ponad 46 mln pasażerów. Ten wynik zawdzięczamy coraz lepszej ofercie połączeń kierowanej do podróżnych oraz licznym, różnorodnym promocjom oferującym atrakcyjne ceny przejazdów. Istotne znaczenie ma też realizowany program inwestycyjny podnoszący jakość świadczonych usług i komfort podróżowania.

 

Reklama

Avatar
MD