Publikacje Firm Wydarzenia

Ambasada RP w Dżakarcie wspiera budowanie kontaktów

Jednym z pojęć, które w ostatnich kilku latach weszło do debaty publicznej w Azji i Europie, jest budowanie sieci powiązań, czyli tzw. connectivity.

Pojęcie to wpisuje się w dyskusję o rozwoju społeczno-gospodarczym, przepływach strategicznych, a także geopolityce. Budowanie sieci połączeń przewidują globalne plany inwestycyjne wielu krajów. Pojęcie connectivity dotyczy bardzo szerokiego wachlarza inwestycji infrastrukturalnych i logistycznych, w tym budowy dróg, portów czy lotnisk. Specjalne miejsce w tym zagadnieniu zajmuje kolejnictwo. Koleje zapewniają szybki i wygodny transport pasażerski oraz niezawodny i niezależny od ruchu kołowego transport towarowy.

Będąc ambasadorem przy Stowarzyszeniu Krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) obserwuję, jak większość państw tego regionu podejmuje działania w celu rozbudowy sieci połączeń kolejowych oraz modernizacji taboru. Indonezja jako największy kraj w Azji Południo-Wschodniej, a także główny kraj mojej akredytacji, jest doskonałym przykładem podejmowania tego typu działań inwestycyjnych. Realizacja ambitnego programu rozbudowy kolei w Indonezji wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych. Rząd w Dżakarcie od pewnego czasu wyraźnie sygnalizuje priorytetyzację kolei na głównych wyspach archipelagu indonezyjskiego.