Wydarzenia

CEEK podsumowuje pierwszy rok działalności

W pierwszą rocznicę utworzenia CEEK dokonano wyboru Prezydium Rady Programowej CEEK na nową kadencję – 2020/2021. Decyzją Rady Programowej skład pozostanie niezmienny.

Prezydium CEEK stanowią: Przewodniczący Janusz Malinowski (Łódzka Kolej Aglomeracyjna) oraz Wiceprzewodniczący: Piotr Majerczak (PKP PLK) i Leszek Hołda (PKP Energetyka).

– Już w pierwszym roku działalności CEEK poczynił ważne kroki na drodze do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na kolei oraz ograniczenie dwutlenku węgla – podsumował Janusz Malinowski, Przewodniczący Rady Programowej.

 

CEEK osiągnął również oszczędności 18 GWh energii z procesu rekuperacji. W ramach jego działalności zainicjowano także projekt „Zielona Kolej”. Jego ideę przedstawił Wojciech Orzech, Prezes Zarządu PKP Energetyka. W swoim wystąpieniu podkreślił, że program ten jest przykładem solidarności branży oraz wspólnego poszukiwania efektywnych, zielonych rozwiązań dla wzrostu konkurencyjności branży.

Członkowie Rady Programowej zadeklarowali także chęć uczestnictwa w programie rozwoju systemu do eco-drivingu. Deklaracje takie złożyli: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, DB Cargo, PKP IC, Koleje Wielkopolskie, Koleje Mazowieckie, Lotos Kolej, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie.

W spotkaniu udział wziął także Tomasz Szamocki, Dyrektor Programu Zielona Kolej w PKP Energetyka, który przedstawił założenia wieloletniego planu transformacji źródeł zasilania dla kolei. W ramach CEEK powstaje strategia, która proponuje konkretny model biznesowy stymulujący inwestycje w OZE, wykorzystujący rozproszony model wytwarzania energii odnawialnej.

Nowością w CEEK jest powołany zespół roboczy ds. Zielonej Kolei. Przedstawiciele przewoźników, operatorów infrastruktury oraz ekspertów w ciągu najbliższych kilku miesięcy będą wypracowywać szczegółowe rozwiązania w ramach planu wdrożenia Zielonej Kolei. W skład zespołu roboczego weszli przedstawiciele: PKP S.A., PKP IC, DB Cargo, Kolei Śląskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Wielkopolskich, PKP Energetyka oraz KAPE. Skład grupy może jeszcze zostać rozszerzony. Tematom OZE oraz Zielonej Kolei zostanie poświęcony również kolejny warsztat.