Inwestycje Raport z Polski

CPK rozpoczyna pozyskiwanie gruntów pod Port Solidarność

Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczyna pozyskiwanie gruntów pod utworzenie Portu Solidarność. O szczegółach Programu Dobrowolnych Nabyć mówił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. Wszyscy zainteresowani sprzedażą gruntów mogą już zgłaszać się do CPK.

Pozyskiwanie gruntów trwać będzie do 2023 r. Program Dobrowolnych Nabyć skierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na wskazanym obszarze przyszłej inwestycji.

– Mimo epidemii COVID-19 i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w tym roku uruchamiamy Program Dobrowolnych Nabyć. Jednocześnie zamierzamy sprawdzić, czy wśród mieszkańców obszaru inwestycji CPK dominuje chęć sprzedaży nieruchomości, czy też zamiany na inną – powiedział wiceminister Marcin Horała.

 

O projekcie mówił także prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

– Czekamy na zgłoszenia od mieszkańców, którzy są zainteresowani sprzedażą na warunkach rynkowych swoich nieruchomości na potrzeby CPK. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych właścicieli, którzy wiedząc o planach inwestycyjnych CPK, chcą zmienić miejsce zamieszkania już dziś, bez czekania na decyzję lokalizacyjną – stwierdził prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

 

Które tereny będą wykupywane przez CPK?

W ramach programu spółka CPK będzie nabywać nieruchomości z terenów położonych na wschód od Warszawy – leżące między Żyrardowem, Grodziskiem Mazowieckim i Sochaczewem. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2,od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu – rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów.

Jakie są podstawowe zasady PDN?

  • uczestnicy dokonują transakcji dobrowolnie
  • Procedura jest jawna
  • Spółka gwarantuje sprzedającemu poufność w procesie negocjacyjnym
  • Wartość nieruchomości określi rzeczoznawca

Wszyscy zainteresowani mogą pobrać ze strony CPK (www.cpk.pl) formularz, za pomocą którego zgłaszać można chęć zbycia gruntów. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie powinna zaznaczyć, czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą, a jeśli tak, to jakie nieruchomości leżą w granicach jej zainteresowań.

Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie przyszłej budowy będą mogli zamienić je na inne, znajdujące się obecnie w zasobach Skarbu Państwa, w tym:

  • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR),
  • Lasów Państwowych,
  • Agencji Mienia Wojskowego (AMW),
  • Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN),
  • starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.

Zamiana nieruchomości może nastąpić albo na nieruchomość o podobnej lub tożsamej funkcji oraz nie mniejszej powierzchni i nie mniejszej przydatności w zakresie produkcji rolnej lub leśnej (i nie mniejszej wartości), albo na nieruchomość o innej funkcji i nie mniejszej wartości (również budynkową albo lokalową). Pod uwagę brane  są nieruchomości Skarbu Państwa położone na terenie 47 powiatów (32 powiatów z Mazowsza i 15 z województwa łódzkiego).

Dodaj komentarz