Raport z Polski Wydarzenia

Cyberbezpieczeństwo tematem konferencji Agencji Kolejowej UE

W ramach Europejskiego Roku Kolei Agencja Kolejowa Unii Europejskiej organizować będzie konferencje i seminaria on-line poświęcone funkcjonowaniu sektora kolejowego w Europie – informuje Urząd Transportu Kolejowego. – Jedną z pierwszych inicjatyw będzie konferencja on-line o cyberbezpieczeństwie, organizowana wspólnie z ENISA.

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważnym obszarem badań i współpracy w sektorze kolejowym. Z uwagi na strategiczne znaczenie tej gałęzi gospodarki i zagwarantowanie bezpieczeństwa przewozów, kwestią o podstawowym znaczeniu jest odpowiednie przygotowanie sektora kolejowego na ataki na sieci teleinformatyczne. Liczba cyberataków na świecie wykazuje tendencję wzrostową.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (EUAR) i Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) podjęły się organizacji konferencji on-line poświęconej cyberbezpieczeństwu infrastruktury kolejowej – Cybersecurity in Railways. Building a Resilient Railway Infrastructure Together. Konferencja ma na celu wspieranie dialogu między organizacjami kolejowymi, decydentami, przemysłem, ośrodkami badawczymi oraz organizacjami normalizacyjnymi i certyfikującymi. Zainicjowanie bliższej współpracy przyczyni się do podniesienia odporności na cyberzagrożenia systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez transport kolejowy, co z przełoży się na wzrost ogólnego bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury kolejowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 marca 2021 r.  Program konferencji nie jest jeszcze dostępny. Konferencja podzielona jest na cztery sesje: polityka w zakresie cyberbezpieczenstwa, normy i certyfikacja w sektorze kolejowym, badania i innowacje, wymiana informacji i współpraca na rzecz cyberbezpieczeństwa sektora kolejowego w UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ENISA.

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się przed rozpoczęciem transmisji na internetowej platformie rejestracji ENISA. Konferencja zostanie nagrana i udostępniona na kanale EUAR na YouTube.

Informacja Urząd Transportu Kolejowego

Dodaj komentarz