global Wydarzenia

Cylus w porozumieniu z HaslerRail walczy o poprawę cyberbezpieczeństwa

Firma Cylus nawiązała współpracę z koncernem HaslerRail. Oba podmioty będą dążyły do opracowania i wdrożenia platformy o wielofunkcyjnym charakterze, która zapewni uzupełnienie luki pomiędzy cyberbezpieczeństwem, a eksploatacją sektora kolejowego w coraz szybciej rozwijającym transporcie szynowym.

Jakie są plany?

Tak Cylus, jak i HaslerRail chcą zadbać o możliwie najwyższy poziom zabezpieczeń elektronicznych dla systemów ERTMS i dostarczyć rozwiązanie kompleksowe, odpowiadające wszystkim potrzebom branży kolejowej. W całym planie chodzi jednak nie tylko o kwestie techniczne, ale też odpowiednie przeszkolenie operatorów, którzy na co dzień pracują z tymi systemami. Osoby odpowiedzialne za obsługę systemów zdobędą niezbędne umiejętności, by już bezpośrednio w trakcie wykonywania obowiązków radziły sobie z często bardzo różnymi wyzwaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Aktywne zarządzanie systemami kolejowymi z dbałością o zachowanie najwyższych norm bezpieczeństwa cyfrowego pozwoli, według przedstawicieli obu podmiotów, wprowadzić z czasem wysoki poziom ochrony kolei i metra na całym świecie.

Na czym będzie polegała współpraca Cylus – HaslerRail?

HaslerRail opracował i wdrożył system EVA+ (oparty na chmurze), który kontroluje widoczność pociągu na podstawie danych lokalizacyjnych zapisywanych przez rejestratory zdarzeń TELOC. Personel zarządzający w danym momencie flotą kolejową zyskuje dzięki temu podgląd sytuacji technicznej pociągu w czasie rzeczywistym. To prowadzi do możliwości natychmiastowego reagowania w przypadku groźby opóźnienia pociągu lub innych incydentów.

Cylus jest natomiast twórcą rozwiązania technologicznego, jakim jest CylusOne. To specyficzne oprogramowanie wyposażone zostało w wydajny i inteligentny „silnik”, pozwalający, również w czasie rzeczywistym, na obserwowanie stanu floty i natychmiastowe wykrywanie anomalii w obszarze komunikacji operacyjnej pomiędzy siecią kolejową, a procesami cybernetycznymi. CylusOne jest przy tym na tyle elastyczną platformą, że możliwe jest integrowanie jej z już istniejącymi systemami utrzymania kolei, by wzmocnić ich funkcje ochronne nawet w przypadku bardzo rozbudowanych sieci transportowych.

Oba te produkty zostaną połączone w spójny system gwarantujący tak poprawne wprowadzenie, jak i dalsze organizowanie cyberbezpieczeństwa dla usług kolejowych. Tak powstała platforma cyfrowa będzie gotowa do stałego zabezpieczenia systemów pokładowych ETCS czy wizualizowania stanu bieżącego floty w sieci ERTMS. Nie będzie do tego wymagane ani specjalne, dodatkowe modyfikowanie do tego celu pojazdów kolejowych, ani drastyczne ingerowanie w kody źródłowe ETCS czy ERTMS.

Dodaj komentarz