Aktualności Pasażer Raport z Polski

Kolej połączy Wieluń z Łodzią

W ramach programu Kolej Plus powstanie nowa linia, łącząca Chorzew Siemkowice z Wieluniem. Szacowana wartość inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku to 580 mln zł.

Pociąg ŁKA na torach (fot. Anna Hampel / PKP PLK)
Pociąg ŁKA na torach (fot. Anna Hampel / PKP PLK)

W trzy tygodnie po podpisaniu umowy między PLK i Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na realizację budowy nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej, a także pełnienie nadzoru nad inwestycją.

– Program Kolej Plus to program walki z wykluczeniem komunikacyjnym w wielu polskich regionach. Usprawnimy komunikację między wieloma miastami a ośrodkami wojewódzkimi. To pierwszy tego typu program, w którym rząd współpracuje z samorządem i współfinansuje zgłoszone przez lokalne społeczności projekty. Jestem pewien, że takie inwestycje staną się dodatkowym impulsem rozwojowym dla każdego regionu, w którym będą przeprowadzone – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

 

Budowa nowej linii umożliwi mieszkańcom z południa województwa łódzkiego szybkie, a także dogodne połączenie kolejowe z metropolią łódzką. Szacuje się, że po budowie nowej linii czas przejazdu z Wielunia do stolicy województwa wyniesie około 1h 40 min.

– Mieszkańcy Wielunia oraz południowej części województwa dzięki budowie nowych przystanków będą mogli korzystać z pociągów w codziennej komunikacji do pracy lub szkoły oraz celach turystycznych. Podróże koleją to wybór jednego z najbardziej ekologicznych środków transportu spośród komunikacji zbiorowej – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.