Tabor

Do przetargu na nowe EZT dla warszawskiej SKM wpłynęła tylko jedna oferta

Fot. SKM Warszawa

W przetargu ogłoszonym przez warszawską SKM na zakup 21 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, wraz z 7-letnim okresem utrzymania, ofertę złożyło tylko jedno przedsiębiorstwo – firma NEWAG. Termin składania dokumentów upłynął w piątek 14 lutego.

– Cieszę się, że zgodnie z naszymi deklaracjami, kolejny etap procesu zakupu nowego taboru dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej przebiegł zgodnie z planem. Wpłynęło jedno zgłoszenie od producenta krajowego. Teraz Komisja przetargowa zajmie się analizą złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymogów określonych w postępowaniu. Kwota jaką SKM zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia wynosi 633,6 mln zł netto – powiedział Alan Beroud, Prezes Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.

 

W postępowaniu mogły wziąć udział podmioty, które wykażą minimalny roczny obrót na poziomie 50 mln zł w jednym z trzech ostatnich lat obrotowych. Potencjalny wykonawca musi też posiadać doświadczenie w postaci należytego zrealizowania w ciągu ostatnich pięciu lat dostawy co najmniej ośmiu wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości min. 70 metrów, a także usługi obejmującej ich utrzymanie techniczne na poziomie P3 lub wyższym.

Zwycięzca przetargu dostarczy do warszawskiej SKM 15 pojazdów o długości od 85 do 95 metrów oraz 6 – o długości od 70 do 77 metrów. Do jego obowiązków będzie należało także zapewnienie 48 miesięcy gwarancji na każdy z pojazdów, ich utrzymanie przez okres 7 lat wraz z wykonaniem przeglądu poziomu P4, a także przeszkolenie pracowników SKM w zakresie ich obsługi. Wymagane jest świadczenie usług w zakresie utrzymania pojazdów, w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika gotowości taboru na poziomie 97 proc. kwartalnie. Nowe pojazdy powinny łączyć się mechanicznie i pneumatycznie z taborem obecnie eksploatowanym przez SKM.

Nowe pojazdy będą klimatyzowane i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wyposażone zostaną także w monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe i kasowniki, sieć Wi-Fi, ładowarki USB oraz defibrylator AED.

Wszystkie pojazdy powinny dotrzeć do SKM do 30 Listopada 2022 r.

– Nowe pociągi zostaną wykorzystane przede wszystkim do wzmocnienia tych linii SKM, które cieszą się największym zainteresowaniem naszych pasażerów. Zwłaszcza, że popularność przewozów kolejowych na terenie aglomeracji warszawskiej stale rośnie. W 2019 roku pociągami linii S1, S2, S3 i S9 podróżowało blisko 22,05 mln osób, co oznacza wzrost liczby pasażerów SKM na poziomie 16,5 % w stosunku do roku poprzedniego. Cieszy nas to ogromnie – powiedział Alan Beroud, Prezes Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.

 

– Tym bardziej należy wykorzystać ten pozytywny trend i po zakończeniu inwestycji realizowanych przez zarządcę infrastruktury na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego, chcemy jak najszybciej rozpocząć prace nad uruchomieniem od dawna oczekiwanego połączenia SKM do Piaseczna – dodał Alan Beroud.

Reklama