Aktualności Inwestycje Raport z Polski

Dworce – inwestycje nie tylko w komfort podróżnych

Zabytkowy dworzec Pruszków po przebudowie
Komfortowe, nowoczesne, bezpieczne, innowacyjne, przyjazne środowisku – takie będą już niedługo kolejne dworce kolejowe. PKP S.A. prowadzą największy projekt przebudowy i budowy dworców w swojej historii, którym do 2023 roku objętych zostało prawie 200 obiektów w całej Polsce. W ostatnich latach wiele dworców kolejowych na terenie całego kraju zmieniło swoje oblicze. W obecnym Programie Inwestycji Dworcowych o wartości przeszło 2 mld złotych brutto, PKP S.A. udostępniły podróżnym już 20 dworców kolejowych. Od początku tego roku, pomimo pandemii koronawirusa, było to sześć dworców, w tym nowoczesne obiekty, realizowane w formule Innowacyjnych Dworców Kolejowych, w Czeremsze, Bielsku Podlaskim, Oświęcimiu, Sędziszowie Małopolskim, Nidzicy oraz zabytkowy, pochodzący z drugiej połowy XIX wieku – dworzec w Białymstoku. W tym roku z pewnością dołączą do nich kolejne, m.in. takie jak zabytkowe dworce w Szczytnie, Malczycach czy budowany odpodstaw dworzec w Pomiechówku. Obecnie program wkracza w decydującą fazę, gdyż większość inwestycji jest na etapie procesu budowlanego (49 proc.), projektowania (42 proc.), a tylko 9 proc. jest w fazie przygotowania. Inwestycje w komfort, dostępność, bezpieczeństwo Modernizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych obiekty są bardzo różnorodne zarówno pod względem wielkości, stylu architektonicznego czy technologii budowy. Większość z nich to dworce wpisane do rejestru i ewidencji zabytków, ale nie wszystkie. W około 40 lokalizacjach powstaną obiekty budowane w całości od podstaw w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Priorytetami są: poprawa estetyki budynków i jakości przestrzeni obsługi podróżnych, dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się poprzez likwidację barier architektonicznych, wprowadzenie linii prowadzących z polami uwagi oraz wdrożenie szeregu innych ułatwień, poprawa bezpieczeństwa (nowoczesne systemy monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu) oraz jakości informacji pasażerskiej (montaż systemów dynamicznej informacji podróżnych i nagłośnienia). Budynki są również modernizowane w zakresie technicznym i dostosowywane do współczesnych przepisów budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej. W celu ograniczenia kosztów eksploatacji praca całości instalacji technicznych jest monitorowana poprzez inteligentne systemy zarządzania budynkiem.Czytaj dalej >