Inwestycje

Sejmowa Komisja Infrastruktury obradowała w UTK

Posłowie sejmowej Komisji Infrastruktury zebrali się 8 lutego 2017 r. na wyjazdowym posiedzeniu Komisji w Urzędzie Transportu Kolejowego.

Parlamentarzyści zapoznali się między innymi z informacją Prezesa UTK na temat sytuacji pasażerów z niepełnosprawnością oraz z perspektywami poprawy standardu ich podróżowania. – Rynek kolejowy w Polsce wymaga podejmowania działań wyprzedzających, ponieważ tylko takie mogą zapewnić rozwój systemu kolejowego bezpiecznego dla wszystkich.

Potrzebna jest tu przemyślana i wieloletnia polityka taborowa – powiedział Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

– Chcemy, żeby kolej cechowała się rozwiązaniami użytecznymi dla wszystkich pasażerów, w tym dla pasażerów z niepełnosprawnościami – stwierdził. W wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury oprócz posłów – członków Komisji i przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego – uczestniczył wego Minister Andrzej Adamczyk, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła oraz przedstawiciele spółek Grupy PKP SA. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Komisja zebrała się w UTK przede wszystkim po to, aby zapoznać się z informacją Prezesa UTK w sprawie implementacji Rozporządzenia 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie pasażerów z niepełnosprawnością oraz pasażerów o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Prezentacja przygotowana przez Urząd zawierała ocenę obecnej sytuacji i propozycje rozwiązań poprawiających sytuację pasażerów z niepełnosprawnością. Prezes UTK namawia przewoźników między innymi do zniesienia konieczności zgłaszania przez osobę o ograniczonych możliwościach ruchowych chęci podróży z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Istotne znaczenie dla osób z niepełnosprawnością ma także kształtowanie oferty przez organizatorów transportu publicznego, przede wszystkim przez marszałków poszczególnych województw. W 2016 r. UTK przeprowadził szczegółową analizę wymagań stawianych przewoźnikom w poszczególnych województwach oraz podjął współpracę z innymi instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Za aktywne działania w tej dziedzinie UTK został wyróżniony nagrodami „Lodołamacze” i „Przyjaciel Integracji”.