Targi Wydarzenia

Targi Transportu Intermodalnego

InterModal 2017: innowacje, interoperacyjnosc, intermodalność.

W Nadarzynie odbyło się wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, które zgromadziło przedstawicieli kluczowych firm zaangażowanych w branżę kontenerową, transport oraz logistykę. Targom towarzyszyły liczne wydarzenia. Raport Kolejowy był partnerem medialnym imprezy. Celem targów Intermodal było zaprezentowanie kompleksowej oferty produktów i usług związanych z tego typu transportem. Imprezie wystawienniczej towarzyszyła także część merytoryczna, w ramach której uczestnicy mogli wziąć udział w debatach, a także konferencja poświęconej wyzwaniom rynku transportowego XXI w.

Podczas targów swoje oferty przedstawili producenci, dystrybutorzy części zamiennych i wyposażenia. Nie zabrakło firm związanych z rynkiem materiałów eksploatacyjnych, systemów telemetrycznych czy oprogramowania dla transportu intermodalnego. W hali Expo targom towarzyszyła konferencja. Jej celem było przedstawienie i omówienie możliwości rozwoju przewozów kombinowanych w Polsce oraz kierunków rozwoju tego rodzaju przewozów i wyzwań przed nimi stojących. Rozmawiano również o europejskich i globalnych rozwiązaniach transportowo-logistycznych oferowanych na rynku oraz szansach dla przewozów kontenerowych, intermodalnych w Polsce i Europie.

W dwudniowej konferencji udział wzięli i głos zabrali między innymi:
prof. dr hab. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński),
Piotr Frąckowiak (Kierownik Wydziału Kolei – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.),
dr inż. Marek Bauer (Politechnika Krakowska),
Krzysztof Kondraciuk (Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad) czy
Piotr Klimek (Dyrektor Handlowy OLTIS Polska Sp. z o.o.).

Drugiego dnia głos zabrali:
prof. dr hab. Leszek Mindur (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu), który poruszył zagadnienie transportu intermodalnego w wybranych krajach Europy zachodniej w latach 1995 – 2015;
Anna Różalska (PKP Cargo Connet Sp. z o.o.) która omówiła przewozy kontenerowe z Chin oraz dr hab. prof. US
Dariusz Milewski (Uniwersytet Szczeciński), który wraz z doktorem Boguszem Wiśnickim (Akademia Morska w Szczecinie) przeanalizowali problem wyboru gałęzi i technologii transportu w obsłudze globalnego obrotu towarowego na przykładzie połączeń UEChiny.

Natomiast Alicja Kozłowska (Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego – Urząd Transportu Kolejowego) scharakteryzowała nowelizację ustawy o transporcie kolejowym oraz rozwój przewozów na rynku transportu intermodalnego. Ostatnim mówcą był Robert Kruk (Instytut Kolejnictwa), który opisał terminale intermodalne w regionie łódzkim. Dla firm zrzeszonych w Izbie Kolei natomiast istotne wydarzenia miały miejsce podczas odbywających się równolegle targów WARSAW BUS. W tych targach wzięli udział przewoźnicy oraz producenci. Nie zabrakło wielkich marek- Volvo, Mercedes, Man czy Ursus. Obok nich podczas targów Warsaw Bus wystawiły się firmy członkowskie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe SA, które funkcjonuje na rynku już od ponad 70 lat, zaprezentowało szeroką gamę mundurów, garniturów i odzieży korporacyjnej.

Dodaj komentarz