Targi Wydarzenia

Targi Transportu Intermodalnego

InterModal 2017: innowacje, interoperacyjnosc, intermodalność.

W Nadarzynie odbyło się wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, które zgromadziło przedstawicieli kluczowych firm zaangażowanych w branżę kontenerową, transport oraz logistykę. Targom towarzyszyły liczne wydarzenia. Raport Kolejowy był partnerem medialnym imprezy. Celem targów InterModal było zaprezentowanie kompleksowej oferty produktów i usług związanych z tego typu transportem. Imprezie wystawienniczej towarzyszyła także część merytoryczna, w ramach której uczestnicy mogli wziąć udział w debatach, a także konferencja poświęconej wyzwaniom rynku transportowego XXI w.

Podczas targów swoje oferty przedstawili producenci, dystrybutorzy części zamiennych i wyposażenia. Nie zabrakło firm związanych z rynkiem materiałów eksploatacyjnych, systemów telemetrycznych czy oprogramowania dla transportu intermodalnego. W hali Expo targom towarzyszyła konferencja. Jej celem było przedstawienie i omówienie możliwości rozwoju przewozów kombinowanych w Polsce oraz kierunków rozwoju tego rodzaju przewozów i wyzwań przed nimi stojących. Rozmawiano również o europejskich i globalnych rozwiązaniach transportowo-logistycznych oferowanych na rynku oraz szansach dla przewozów kontenerowych, intermodalnych w Polsce i Europie.

W dwudniowej konferencji udział wzięli i głos zabrali między innymi:
prof. dr hab. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński),
Piotr Frąckowiak (Kierownik Wydziału Kolei – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.),
dr inż. Marek Bauer (Politechnika Krakowska),
Krzysztof Kondraciuk (Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad) czy
Piotr Klimek (Dyrektor Handlowy OLTIS Polska Sp. z o.o.).