Aktualności

Program Kolej+ wyrusza na tory

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wraz z szefem resortu infrastruktury Andrzejem Adamczykiem ogłosili rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej, „Kolej+”.

Premier Morawiecki zaznaczył, że:
– Przez wiele lat lokalne połączenia kolejowe były zaniedbywane. Bardzo wiele z nich zlikwidowano. Nazwaliśmy ten program Kolej+. Chcemy nie tylko łączyć duże ośrodki, ale i mniejsze.
Dodał również, że:
Polska w okres wolności weszła z prawie 30 tysiącami kilometrów czynnych linii kolejowych, obecnie pozostało blisko 20 tysięcy kilometrów szlaków kolejowych. Podejmujemy się realizacji programu, który ma odwrócić zjawisko likwidacji kolei w Polsce.
– Cała sieć komunikacyjna, którą stworzymy kierować ma się logiką i tworzyć ruszt komunikacyjny do poruszania się po kraju. To fundament Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. W pierwszej fazie będzie kosztował kilka miliardów zł, w pierwszym okresie to 21 odcinków, w kolejnych etapach nowe połączenia – zasygnalizował premier.
Minister Infrastruktury dodał, że:
– Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim kolej dostępna. Program Kolej+ to odpowiedź na formułowane od dawna postulaty wielu środowisk lokalnych. Chcemy zbudować i odbudować tory kolejowe tak, aby mogły lepiej służyć mieszkańcom polskich miast i miasteczek – powiedział Andrzej Adamczyk.
Adamczyk podkreślił rolę Andrzeja Bittela, podsekretarza stanu w kierowanym przez siebie resorcie. To on ma być autorem programu, który doprowadzić ma do reaktywacji linii kolejowych. Minister wymienił Myślenice, Sokołów, Żnin, Turek, Jastrzębie-Zdrój, Śrem jako miasta, które ponownie powinny mieć dostęp do kolei pasażerskiej.

Założenia programu

Program Kolej+ zakłada uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Ze względu na ograniczone środki finansowe w ramach np. Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, program Kolej+ pozwoli na właściwe planowanie i wsparcie inwestycji mających na celu m.in. na usprawnienie komunikacji pasażerskiej na poziomie międzyregionalnym, racjonalne i spójne podejmowanie działań realizujących kierunki rozwoju kraju na poziomie regionalnym w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej.
Program Kolej+ zakłada 3 komponenty, tj. inwestycyjny, organizacji przewozów i chroniący infrastrukturę kolejową przed likwidacją.

Zadania zostały podzielone na koszyki:

Koszyk 1: modernizacje istniejących linii, na których prowadzi się ruch pociągów.
Koszyk 2: modernizacje linii o znacznych ograniczeniach w prowadzeniu ruchu pociągów.
Koszyk 3: kompleksowa odbudowa zamkniętych linii.
Koszyk 4: budowa nowych linii.
Kolej+ jest programem wieloletnim.

RK

Dodaj komentarz