Wydarzenia

EKR przyjął Opinię ws. Europejskiego Roku Kolei 2021

Europejski Komitet Regionów przyjął na sesji plenarnej Opinię ws. Europejskiego Roku Kolei 2021. Dokument, składający się z trzech części, przygotowany został przez Przedstawicielstwo PKP w Brukseli.

Fot. PKP S.A.
  • W pierwszej części opinii podkreślone zostały rola i wkład kolei na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, zrównoważonej mobilności i osiągnięcia celów klimatycznych zdefiniowanych w strategii Europejskiego Zielonego Ładu oraz polityce transportowej UE.
  • W części drugiej wskazane zostały wyzwania stojące przed europejską koleją i zalecenia Komitetu Regionów na rzecz jej promocji i rozwoju.
  • Ostatnia cześć opisuje zalecenia Komitetu Regionów w zakresie efektywnych form promocji transportu kolejowego w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021.

– W dążeniach na rzecz zwiększenia roli kolei w unijnym rynku transportowym, trzeba pamiętać zarówno o działaniach legislacyjnych, jak i promocyjnych – podkreślono w opinii.

Dokument EKR trafi do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jako dokument opiniotwórczy pomocny w pracach legislacyjnych dotyczących przyszłego unijnego rozporządzenia w przedmiocie regulacji.

W sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (EKR), w trakcie której Komitet przyjął jednogłośnie Opinię w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021, udział wzięli Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego oraz Tomasz Lachowicz, dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Brukseli.

Celem organizacji Europejskiego Roku Kolei (2021) ma być promowanie kolei jako atrakcyjnego, bezpiecznego, innowacyjnego i ekologicznego środka transportu. Promocja ta ma przybrać formę inicjatyw, wystaw i imprez służących podkreśleniu znaczenie kolei w systemie transportowym i gospodarczym UE (m.in. przez udział w Targach Kolejowych TRAKO 2021 w Gdańsku). Kolejną formą działań prowadzonych na rzecz promowania kolei mają być kampanie informacyjne i edukacyjne w zakresie roli i wartości transportu kolejowego oraz dzielenia się̨ doświadczeniami i dobrymi praktykami przez władze regionalne i lokalne, firmy kolejowe, przedstawicieli instytucji unijnych.

Ustanowienie roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei ma pomóc w realizacji celów klimatycznych Unii w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Wybór roku 2021 wiąże się z pierwszym rokiem wdrażania przepisów Czwartego Pakietu Kolejowego, który zakłada stworzenie w Europie jednolitego obszaru kolejowego, modernizację kolei oraz większe uwolnienie rynku przewozów pasażerskich. W 2021 roku przypada również 175. rocznica budowy połączenia kolejowego pomiędzy Paryżem i Brukselą.

W roku 2021 przypada także 95. rocznica utworzenia Polskich Kolei Państwowych, jako przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz