Tabor

ETCS Guardia homologowany w Polsce

Pokładowy system bezpieczeństwa pociągu, który został opracowany przez joint venture Stadlera AngelStar, uzyskał po raz pierwszy zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w naszym kraju. 

Pociągi FLIRT, które Stadler wyprodukował dla Kolei Mazowieckich otrzymały pierwszą w Polsce homologację dla własnego systemu bezpieczeństwa pociągu ETCS GUARDIA zgodnie z wymaganiami wersji 3.4.0. 

Przypomnijmy, że ETCS jest częścią systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System), który ma zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, czyli możliwość swobodnego poruszania się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów

Natomiast GUARDIA to urządzenie europejskiego pokładowego systemu sterowania pociągiem ETCS odpowiadające najnowszym standardom techniki, opracowane, wdrożone i homologowane wspólnie przez spółkę AngelStar, czyli  joint-venture utworzone przez firmy Mermec i Stadler. System ten wykorzystany zostanie w pojazdach FLIRT zamówionych przez Koleje Mazowieckie. Pociągi te zostały wyposażone w pokładowy system obsługujący zarówno poziom 1 i 2 ETCS, jak również konwencjonalny system bezpieczeństwa klasy B. W rezultacie pojazd jest stale połączony z centrum ETCS jak również korzysta z systemów przypisanych dla danego kraju. Oznacza to, że FLIRTy sa także wyposażone w krajowy system SHP. Przełączenie pomiędzy systemami odbywa się w sposób dynamiczny i nie wymaga zatrzymania. 

Alexandre Grêt, szef Stadler Signalin: Bardzo się cieszymy z uzyskania pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do regularnej eksploatacji pojazdu z systemem ETCS GUARDIA. To istotny kamień milowy dla spółki AngelStar jak i dla całej Grupy Stadler. Kolejne procesy homologacji są prowadzone w dziewięciu innych krajach i również przebiegają pomyślnie. Dzięki ETCS GUARDIA Stadler będzie oferował swoim klientom pojazdy o jeszcze wyższej jakości i efektywności.


Magdalena Dankowska, dyrektor projektu Koleje Mazowieckie

-Zezwolenie uzyskane dla pojazdów FLIRT dla Kolei Mazowieckich jest pierwszym w Polsce zezwoleniem bez żadnych ograniczeń oraz warunków eksploatacyjnych dla EZT wyposażonego w ETCS poziomu 2 Baseline 3.4.0. Testy funkcjonalności systemu ETCS GUARDIA zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym przez jednostkę notyfikowaną IK podczas jazd próbnych na linii kolejowej E30.


Dodała ponadto, że:

-System został przetestowany według wszystkich scenariuszy testowych zgodnie ze specyfikacją TSI Sterowanie. W konsekwencji system umożliwia prowadzenie eksploatacji pojazdu przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, z pełną dynamiczną tranzycją pomiędzy ETCS poziom 1, 2 oraz SHP.

Dodaj komentarz