Przewozy towarowe

GUS podsumował przewozy towarowe w lutym

W lutym 2020 roku przewozy rynku zwiększyły się miesiąc do miesiąca po raz pierwszy od października 2019 roku, choć rynek kolejowego transportu towarów w Polsce pozostawał nadal w trendzie spadkowym rok do roku. Zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej dynamika spadku była najniższa od lipca 2019. Grupa PKP CARGO w tym czasie osiągnęła dynamikę wzrostu m/m w zakresie pracy przewozowej wyższą od konkurentów, natomiast w ujęciu masy towarowej bardzo zbliżoną do wyników konkurencyjnych operatorów kolejowych.

Nieprzerwanie od grudnia 2018 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce kurczy się r/r. Jednocześnie w lutym 2020 roku dynamika spadku r/r była najniższa od lipca 2019, a w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów wyniósł 17,8 mln ton (-5,4 proc. r/r).

Po raz pierwszy od października 2019 roku wolumen przewozu rynku zwiększył się natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca (+4,3 proc. m/m), m.in. z uwagi na drugi z rzędu miesięczny wzrost produkcji przemysłowej m/m (+2,2 proc. po +4,5 proc. w styczniu 2020).