Przewozy towarowe

GUS podsumował przewozy towarowe w lutym

W lutym 2020 roku przewozy rynku zwiększyły się miesiąc do miesiąca po raz pierwszy od października 2019 roku, choć rynek kolejowego transportu towarów w Polsce pozostawał nadal w trendzie spadkowym rok do roku. Zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej dynamika spadku była najniższa od lipca 2019. Grupa PKP CARGO w tym czasie osiągnęła dynamikę wzrostu m/m w zakresie pracy przewozowej wyższą od konkurentów, natomiast w ujęciu masy towarowej bardzo zbliżoną do wyników konkurencyjnych operatorów kolejowych.

Nieprzerwanie od grudnia 2018 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce kurczy się r/r. Jednocześnie w lutym 2020 roku dynamika spadku r/r była najniższa od lipca 2019, a w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów wyniósł 17,8 mln ton (-5,4 proc. r/r).

Po raz pierwszy od października 2019 roku wolumen przewozu rynku zwiększył się natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca (+4,3 proc. m/m), m.in. z uwagi na drugi z rzędu miesięczny wzrost produkcji przemysłowej m/m (+2,2 proc. po +4,5 proc. w styczniu 2020).

Wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca przewozowa pozostaje w trendzie spadkowym r/r od kwietnia 2019 roku. W lutym 2020 praca przewozowa skurczyła się r/r w najmniejszym stopniu od lipca 2019 roku i wyniosła 4,0 mld tkm (-8,8 proc. r/r).

Analogicznie jak w ujęciu masy towarowej, praca przewozowa rynku również zwiększyła się w ujęciu miesiąc do miesiąca (+6,5 proc.).

W okresie styczeń-luty 2020 roku przewieziono w sumie 34,8 mln ton ładunków (-8,9 proc. r/r), a praca przewozowa wykonana przez kolej była równa 7,8 mld tkm (-12,2 proc.).

W lutym 2020 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły na krajowym rynku 7,2 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w stosunku do stycznia 2020 roku.

Zwiększone miesiąc do miesiąca przewozy Grupa odnotowała m.in. w segmentach: koks i węgiel brunatny (+22,9 proc.), kamień, żwir i wapno (+6,8 proc.), drewno i wyroby (+36,2 proc.), węgiel kamienny (+1,5 proc.) oraz cement (+22,4 proc.).

Praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP CARGO w lutym 2020 roku wyniosła 1,8 mld tkm i była wyższa od osiągniętej w styczniu br. o 6,9 proc.

– Spodziewaliśmy, że ten rok przyniesie wreszcie ożywienie w kolejowych przewozach towarowych po słabym 2019 roku i liczyliśmy, że w kolejnych miesiącach sytuacja będzie jeszcze lepsza – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Teraz jednak jesteśmy zaniepokojeni epidemią koronawirusa, która uderzy w polską i europejską gospodarkę. Może mieć to przełożenie także na naszą branżę, ale z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie, nie można w sposób precyzyjny określić jaki to będzie wpływ – zaznacza Czesław Warsewicz.

 

W sumie w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 14,1 mln ton towarów (-15,9 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 3,4 mld tkm (-19,2 proc. r/r).

Źródło: Informacja prasowa PKP CARGO

Dodaj komentarz