Analizy Przewozy towarowe

Przewozy intermodalne w I kwartale roku ze spadkiem

Wyniki transportu intermodalnego w I kwartale 2023 r. zmniejszyły się, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022, o ponad 12 proc. Na transport kolejowy wpłynęła m.in. sytuacja za naszą wschodnią granicą.

W I kwartale 2023 r. w kolejowych przewozach intermodalnych przewieziono ponad 5,8 mln ton ładunków. Wykonano przy tym pracę przewozową blisko 1,9 mld tonokilometrów.

Porównując wyniki z tym samym okresem roku 2022, nastąpił spadek przewiezionych ładunków o 0,8 mln ton (-12,1 proc.). Praca przewozowa wyniosła blisko 1,9 mld tono-km i zmniejszyła się o prawie 0,3 mld tono-km (-12,5 proc.).

W I kwartale 2023 r. przewoźnicy przetransportowali ponad 397 tys. sztuk jednostek, co stanowiło blisko 625 tys. TEU. W  porównaniu z I kwartałem 2022 r. liczba przewiezionych jednostek spadła o 11,3% (wg TEU o 15,3%).

W I kwartale 2023 r. udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych koleją stanowił 9,6% (wg masy) i 11,6 % (wg wykonanej pracy przewozowej).

– Sytuacja za wschodnią granicą niewątpliwie wpłynęła na transport kolejowy, w tym na segment przewozów intermodalnych. Przewieziona masa ładunków na przejściach granicznych obsługujących przewozy na Nowym Jedwabnym Szlaku w I kwartale tego roku spadła o blisko 50% rok do roku  Podstawowe parametry transportu intermodalnego odnotowały w I kwartale 2023 r. dwucyfrowe spadki w stosunku do I kwartału 2022 r.  Nadal nie mamy pewności jak sytuacja geopolityczna wpływać będzie na przewozy intermodalne w dalszej perspektywie. Na pewno segment ten ma potencjał. Przewozy intermodalne to także trasy północ-południe z portów morskich, dlatego trzeba poszukiwać nowych kierunków i rozwijać ofertę dla klientów – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Zestawiając wyniki za I kwartał 2023 r. z wynikami za IV kwartał 2022 r., również mamy do czynienia ze spadkami. Masa towarów zmniejszała się o ponad 0,3 mln ton (zmiana o 5,5%). Wykonana praca przewozowa spadła zaś o blisko 0,1 mld tono-km (zmiana o 4,2%). Spadły również pozostałe parametry: liczba przewiezionych jednostek – o ponad 8 tys. sztuk (2%), oraz liczba TEU – o blisko 27 tys. TEU (4,1%).

Przewozy intermodalne a przewoźnicy

W I kwartale 2023 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 23 licencjonowanych przewoźników. Pod względem przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej w przewozach intermodalnych największe udziały miały spółki: PCC Intermodal, DB Cargo Polska oraz PKP Cargo.

Szczegółowe, tabelaryczne wyniki dotyczące przewozów intermodalnych można znaleźć na stronie dane.utk.gov.pl. Serwis w zakładce Transport intermodalny w przejrzysty sposób prezentuje bieżące statystyki dotyczące rynku transportu intermodalnego oraz dane archiwalne.

Dodaj komentarz