Analizy

Polacy coraz chętniej wybierają kolej

Prawie 70 proc. spośród 5,5 tys. ankietowanych w 2019 r. pasażerów zadeklarowało, że lubi korzystać z usług kolei. Pozytywnie ocenili oni obsługę podróżnych, nowoczesny tabor, którym podróżują oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Analizy ankiet podjął się Urząd Transportu Kolejowego.

– Opracowanie wskazuje zarządcom infrastruktury i dworców oraz przewoźnikom, co należy poprawić – informuje UTK. – Jest to szczególnie cenne w obecnym czasie epidemii, gdy kolej musi ponownie przekonać do siebie pasażerów.

 

Twórcą i realizatorem ankiety był Urząd Transportu Kolejowego. Dokument pozwolił zebrać oceny i opinię dot. sprzedaży biletów, komfortu podróży, jakości obsługi, bezpieczeństwa, oferty przewozowej czy udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności. Jego celem było poznanie sposobu postrzegania przez respondentów jakości usług oferowanych przez kolej i preferencji podróżnych w zakresie wyboru tego środka transportu, a także ocena atrakcyjności kolei na tle innych form podróży.

Ankietę wypełniło łącznie 5 646 respondentów. Największą grupę stanowiły osoby podróżujące koleją codziennie, do/z pracy i szkoły (56,6 proc.). Formularz składał się z 50 pytań.

Z zebranych odpowiedzi wynika m.in. to, że najważniejszym powodem wyboru kolei przez respondentów jest czas podróży (72,5 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się komfort (62,6 proc.), cena (62,3 proc.) i bezpieczeństwo (58,4 proc.). Lokalizacja stacji okazała się najmniej istotnym czynnikiem – 71,1 proc. opinii określających ten aspekt jako nieistotny.

– Jestem przekonany, że aspekt bezpiecznego podróżowania w najbliższym czasie będzie bardzo istotny dla pasażerów. Aby znowu przekonać podróżnych do wyboru kolei jako świetnego środka transportu, należy cały czas dążyć do poprawy jakości usług. Przygotowane przez UTK opracowanie ankiety przeprowadzonej na dużej próbie ponad 5 tys. osób powinno być pomocne we wskazaniu obszarów, które należy ciągle doskonalić – przekonuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W 2019 r. prawie 50 proc. badanych pozytywnie oceniło poziom bezpieczeństwa na dworcach i peronach. Ankietowani najbezpieczniej czują się na pokładzie pociągu – 62 proc. zadowolonych i bardzo zadowolonych pasażerów, a tylko 14 proc. niezadowolonych. Odsetek osób, które negatywnie oceniły poziom bezpieczeństwa, był wyższy w miejscach oczekiwania i odpraw podróżnych – osiągnął wartość 20 proc.. W ocenie respondentów poziom bezpieczeństwa na kolei jest uznawany za wysoki. Jest to szczególnie istotne, ponieważ świadczy o pozytywnej tendencji zmniejszania się poczucia zagrożenia podczas realizacji podróży.

– Cieszy nas to, że tak wielu podróżnych skorzystało z szansy przekazania swoich spostrzeżeń i oczekiwań, a także wyrażenia swojego zdania o przewozach pasażerskich, szczególnie w pytaniach otwartych. Jest to znak, że pasażerowie oczekują wzrostu standardu aktualnie świadczonych usług w określonych zakresach i bacznie obserwują wszystkie zmiany zachodzące na kolei – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

 

Dodaj komentarz