Wydarzenia

Funkcjonariusze SOK szkolili się w Bułgarii [ZDJĘCIA]

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei podnosili swoje kwalifikacje zawodowe na szkoleniach w bułgarskiej Sofii. Mundurowi wzięli udział w spotkaniu Grupy Roboczej pt. ,,Porządek Publiczny’’ oraz ćwiczeniach ,,RAILEX XI’’ doskonalące umiejętności zabezpieczania przejazdu uczestników imprez masowych przez służby porządkowe, w trakcie których dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego na kolei.

Funkcjonariusze SOK w trakcie szkolenia w bułgarskiej Sofii. (Fot. Straż Ochrony Kolei)
Funkcjonariusze SOK w trakcie szkolenia w bułgarskiej Sofii. (Fot. Straż Ochrony Kolei)

Tegoroczne przedsięwzięcie europejskiej organizacji RAILPOL – European Association of Railway Police Forces, zrzeszającej policje i straże kolejowe, odbyły się w Bułgarii. 29 spotkanie Grupy Roboczej pt. ,,Porządek Publiczny’’ oraz jedenasta edycja ćwiczeń ,,RAILEX’’ prowadzone były na terenie Głównej Dyrekcji Żandarmerii Bułgarskiej w Soffi. Ogromna baza szkoleniowa, dostęp do infrastruktury kolejowej oraz budynków i wagonów pozwoliły na stworzenie wiarygodnych scenariuszy, umożliwiających szkolenie do kilkuset osób podczas jednego ćwiczenia.

W międzynarodowym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 14 państw członkowskich RAILPOL: Polski, Bułgarii, Serbii, Słowenii, Słowacji, Holandii, Austrii, Włoch, Portugalii, Węgier, Czech, Rumunii, Belgii i Hiszpanii. Spotkanie 29 Grupy Roboczej otworzył przedstawiciel bułgarskiej Żandarmerii – Dyrektor Główny Dyrekcji Żandarmerii, operacji specjalnych i zwalczania terroryzmu Dimitur Andonov. Polską formację reprezentowali przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, Naczelnik Wydziału ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego Kamil Koźmiński.

W trakcie obrad gospodarze przedstawili prezentację dotyczącą struktur Bułgarskiej Policji. Omówiono zagadnienia dotyczące środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez poszczególne kraje członkowskie Railpol oraz związane z tym regulacje prawne. Ponadto portugalska Policja przygotowała sprawozdanie z zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w dniach 1-6 sierpnia 2023 roku w Lizbonie. Podczas spotkania powitano również nowego członka Grupy Roboczej – Austrię.

RAILEX XI

Natomiast otwarcia ćwiczeń ,,RAILEX XI’’ w których udział wzięli policjanci, żandarmerii oraz funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych Kirił Tsenkin, a także Sekretarz Generalny RAILPOL Jean Bertrand Pottin wraz z Dyrektorem organizacji Eliza Sidgwick.

– Dynamiczne środowisko bezpieczeństwa stanowi dla nas wyzwanie każdego dnia. Odpowiedzią jest ciągłe szkolenie służb i gotowość do terminowego zapobiegania, przechwytywania, wykrywania i zapobiegania wtargnięciom przestępczym we wszystkich sferach życia publicznego, w tym w transporcie kolejowym. W zglobalizowanym świecie coraz ważniejsza staje się współpraca terenowa pomiędzy zespołami z różnych krajów. Odpowiednie działania są kluczowe zarówno dla zachowania porządku publicznego, jak i w przypadku poważnych zdarzeń. Wtedy dobre przygotowanie ratuje życie – powiedział wiceminister Kirił Tsenkin.

 

Dodaj komentarz