global Wydarzenia

Innowacje i dekarbonizacja tematem spotkania ministrów UE ds. transportu

Innowacje, dekarbonizacja i zmniejszenie emisji ze środków transportu – to tylko część z tematów poruszonych w trakcie nieformalnego spotkania ministrów UE ds. transportu. Polskę reprezentował na nim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Spotkanie odbyło się w dniach 21-22 lutego w Le Bourget pod Paryżem. Wśród podjętych tematów były innowacje w transporcie. W trakcie sesji roboczej ministrowie omówili działania, jakie należałoby zainicjować, by rozwijać wszystkie gałęzie sektora transportu.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, rozmowy dotyczyły istniejących przeszkód oraz możliwych zastosowań środków wsparcia, które umożliwiłyby przejście z fazy eksperymentów do wdrażania na dużą skalę usług mobilności opartych na zautomatyzowanych pojazdach.

Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że nowoczesne technologie transportowe mają kluczowe znaczenie w procesie tworzenia efektywnego systemu transportowego.

Branża transportowa a COVID-19

 

W trakcie spotkania nie zabrakło nawiązania do sytuacji branży w czasie pandemii. Kryzys ten spowodował szereg wyzwań stojących przed sektorem – w tym dot. zatrudnienia. Ministrowie omówili więc działania, które mogą uczynić pracę w transporcie bardziej atrakcyjną.

Minister Andrzej Adamczyk dodał, że konieczność stosowania się przez przedsiębiorców do przepisów Pakietu Mobilności powoduje zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe, a w efekcie sztuczne ograniczenie konkurencyjności operacji transportowych.

Przesunięcie modalne i TEN-T

 

Jednym z głównych celów strategicznych polityki transportowej UE jest przesunięcie modalne. Polega ono na przeniesieniu części przewozów z dróg na mniej emisyjne środki transportu – morski, a także kolejowy.

W tej części spotkania dyskutowano również na temat warunków, które należy spełnić, aby zrealizować w zaplanowanym terminie projekty na transeuropejskiej sieci TEN-T.

Polska konsekwentnie realizuje politykę transportową ukierunkowaną na wyrównanie dysproporcji rozwojowych i wzrost konkurencyjności niskoemisyjnych gałęzi transportu, w szczególności kolei – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Minister podziękował również Komisji Europejskiej za propozycję ustanowienia w ramach sieci TEN-T nowego korytarza łączącego Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Morze Egejskie. Poza wzmocnieniem połączeń lądowych będzie on stanowił dźwignię istotnego wzrostu gospodarczego dla regionów, przez które będzie przebiegał.

– Nowy korytarz wpisuje się w realizowany z dużą determinacją przez grupę państw Europy Środkowej i Wschodniej szlak drogowy Via Carpatia, stwarzając szanse na powstanie efektywnego multimodalnego połączenia na osi północ-południe – dodał minister Adamczyk.

Dodaj komentarz