global Inwestycje

Inwestycje w kolej pasażerską na Łotwie i Litwie

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie o wartości ponad 272 mln euro na inwestycje kolejowe. 114 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczono na zakup nowych pociągów elektrycznych w regionie Rygi i Pierigi na Łotwie. Ponad 158 mln euro z Funduszu Spójności trafi zaś na elektryfikację odcinka kolejowego między Koszedarami (Kaišiadorys) a Kłajpedą na Litwie.

Elisa Ferreira, Komisarz ds. spójności i reform:

– Cieszę się, że zatwierdzono te trzy duże inwestycje na rzecz ekologicznego transportu publicznego na Łotwie i Litwie oraz bezpiecznego systemu przeciwpowodziowego w Chorwacji. Te inwestycje w ramach polityki spójności znacznie poprawią jakość życia obywateli Łotwy, Litwy i Chorwacji.

 

Inwestycje kolejowe na Łotwie oznaczają zakup 23 pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych dla kolei łotewskich. Nowe pociągi elektryczne zastąpią część przestarzałego łotewskiego taboru. Zwiększy się atrakcyjność kolei. Zaś roczna liczba przejazdów komunikacją miejską w kraju z wykorzystaniem przyjaznych środowisku środków powinna wynieść co najmniej 2,7 mln w 2023 roku.

W tym samym duchu elektryfikacja odcinka kolejowego na Litwie zmniejszy zanieczyszczenie środowiska. Tym samym przyczyni się do przejścia z paliw kopalnych na energię odnawialną w transporcie kolejowym. Odcinek jest częścią 423,9 km linii łączącej Kłajpedę z granicą litewsko-białoruską.  Elektryfikacja linii kolejowych jest kluczowym zapisem wytycznych rozwoju TEN-T w celu zwiększenia efektywności systemu kolejowego UE.

Dodaj komentarz