Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK zwiększa dostępność kolei w Głownie i Strykowie

Rozpoczęto budowę kładek i wind na perony na stacjach w Głownie i Strykowie na trasie z Łodzi do Łowicza. W planach jest także budowa parkingów obok stacji, co ułatwi łączenie podroży autem i pociągiem. Wartość prac współfinansowanych ze środków unijnych z RPO województwa lidzkiego, to ok. 18 mln zł.

Peron Stryków (fot. PKP PLK)
Peron Stryków (fot. PKP PLK)

Budowa kładek na stacjach w Głownie i Strykowie zwiększy dostępność do pociągów kursujących między Łodzią i Łowiczem. Natomiast winda zapewni osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, podróżnym z ciężkim bagażem, opiekunom z dziećmi w wózkach lepszy dostęp do pociągów.  Przed dworcami w Głownie i Strykowie przewidziano budowę parkingów dla samochodów. Ustawione zostaną także wiaty rowerowe oraz zaplanowano położenie nowych chodników.

W Głownie chodnik wzdłuż torów połączy przejście w poziomie szyn przy peronach z przejazdem kolejowym w ciągu ul. Zabrzeźniańskiej.

Prace są realizowane w ramach projektu PKP PLK o wartości ok. 50 mln zł netto „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”. Projekt obejmuje także budowę nowego przystanku Pabianice Północ i przebudowę dworca Zduńska Wola.

Nowy przystanek w Pabianicach poprawi dostępność do kolei w drugim co do wielkości mieście aglomeracji łódzkiej. Zapewni mieszkańcom dogodny dojazd do Łodzi, Zduńskiej Woli i Sieradza. Dwa jednokrawędziowe perony będą w rejonie przejazdu przy ul. Lutomierskiej. Wykonawca prac wyposaży je w ławki, wiaty, informację pasażerską, oświetlenie. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się dostęp do pociągów zapewnią pochylnie. Przewidziano parking oraz wiatę rowerową. Inwestor planuje rozpocząć prace w III kwartale br.

Na stacji Zduńska Wola prace realizowane wspólnie z miastem zwiększą funkcjonalność dworca. Powstanie zadaszenie na trasie do przejścia podziemnego, nowe jezdnie i chodniki. Rozpoczęcie robót zaplanowano w maju br.

Zadanie „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” jest współfinansowane w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Roboty zakończą się w 2023 r.

Dodaj komentarz