Inwestycje

Kładka pieszo-rowerowa i nowe tory. PKP PLK inwestuje w Krakowie

Fot. Piotr Hamarnik (PKP PLK)

Lepszy dostęp do przystanku Kraków Zabłocie oraz dogodniejsza komunikacja w centrum miasta – to główne zalety budowy kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą w stolicy Małopolski. Inwestycję zrealizuje PKP PLK. List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele spółki oraz miasta Krakowa. Modernizacja krakowskiej linii średnicowej, współfinansowana jest w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Nowa kładka pieszo-rowerowa powstać ma przy zachodnim moście kolejowym, od strony mostu drogowego Powstańców Śląskich. Obiekt połączy Zabłocie z Kazimierzem.

Bezpieczeństwo i wygoda pasażerów korzystających z transportu kolejowego są dla nas najważniejsze. Podczas planowania i realizacji inwestycji kolejowych stale pamiętamy także o tym, aby poprawiały one komfort życia mieszkańców. Budowa kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym w Krakowie jest przykładem na to, że duże inwestycje na kolei łączą nie tylko regiony, ale także przyczyniają się do poprawy komunikacji w miastach. To kolejny krok na drodze do celu, którym jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Kładka przylegać będzie do mostu. W ramach inwestycji powstanie na niej ścieżka rowerowa oraz chodnik. Całość zostanie oświetlona. Po obu stronach kładki, przy wejściach, zamontowane zostaną windy, które osobom o ograniczonej możliwości poruszania się umożliwią dostęp do obiektu. Zapewniona będzie dogodna komunikacja na przystanek Kraków Zabłocie. Rowerzyści będą wjeżdżać na przeprawę najazdami zlokalizowanymi przy nasypach kolejowych.

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego projekt kładki finansowany będzie ze środków samorządowych. Inicjatywa ruszy, gdy odpowiednie środki na jej realizację zostaną zarezerwowane w budżecie gminy. Kładka, jako element zachodniego mostu kolejowego, powstanie do końca 2021 roku.

– Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy z Krakowem, dotyczący budowy obiektu mostowego nad Wisłą, uwzględniającego kładkę pieszo-rowerową. Jeśli są możliwości współpracujemy, by zapewnić mieszkańcom większą dostępność do kolei, oraz ułatwić komunikację w aglomeracjach – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

W Krakowie realizowany jest obecnie projekt pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”.

W ramach modernizacji krakowskiej linii średnicowej, PKP PLK przebudowują tory o długości prawie 20 km. Prace prowadzone są między przystankiem Kraków Łobzów a podkrakowskim Podłężem. Wykonawca robót buduje estakady, mosty, wiadukty i przystanki.

Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa 100 km/h. Wartość inwestycji to w sumie przeszło 1 mld zł. Projekt „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Dodaj komentarz