global Inwestycje Wydarzenia

Irish Rail zabezpieczy kolejową linię przybrzeżną na najbliższe 100 lat

Irlandzki operator kolejowy, Irish Rail (Iarnród Éireann) zlecił firmie Jacobs Buildings and Infrastructure Ireland realizację kompleksowej obsługi planistycznej związanej z projektem ochrony tras przebiegających wzdłuż nabrzeża.

Coraz gorszy stan linii przybrzeżnej

Irish Rail chce ochronić istotne dla krajowej sieci kolejowej połączenie Dublin-Rosslare. Odcinki tej trasy, na niemal połowie długości całej linii, zlokalizowane są w środowisku przybrzeżnym. Te w ostatnich latach coraz intensywniej podlegało erozji i innym uszkodzeniom. Według przyjętej koncepcji obecnie podejmowane działania pozwolą zabezpieczyć grunty na najbliższe 100 lat. Inwestor zrealizuje całość w ramach programu ECRIPP, czyli Projektów Ochrony Infrastruktury Kolejowej Wschodniego Wybrzeża. Osłona trasy jest ważna ze względu na jej funkcjonalność – biegnąc od stolicy Irlandii prowadzi do terminalu promowego Rosslare, skąd dalej można podróżować do Hiszpanii, Francji czy Walii.

Prace projektowe mają związek z pogarszającym się stanem gruntów, na których przebiega linia kolejowa. Zgodnie z przeprowadzonymi obserwacjami w ciągu ostatnich dwóch dekad wzmógł się proces wymywania torowisk. Częste sztormy doprowadzają do erozji, miały miejsce także incydenty zagrażające bezpieczeństwu podróżujących. Pozostawienie przybrzeża bez stosownych prac naprawczych doprowadziłoby do powstawania tak zwanych kieszeni erozyjnych. To wyjątkowo niestabilna struktura, która nie zapewniłaby prawidłowego podtrzymania nasypów, co z kolei uniemożliwiłoby dalsze korzystanie z torowisk.

Powołanie programu ECRIPP było niezbędne, by wzmocnić nabrzeże i infrastrukturę kolejową, naruszaną przez czynniki naturalne. Firma Jacobs, która będzie teraz odpowiedzialna za opracowanie planów technicznych, przyznaje, że jest to obecnie największy i najintensywniejszy program ochrony wybrzeży, jaki obowiązuje na obszarze Europy północno-zachodniej.

Jakie prace będą realizowane?

Inwestor pod uwagę bierze różne rozwiązania, które sprawdziły się do tej pory także w przypadku innych działań przeciwerozyjnych. Mowa tu o postawieniu wzmocnionych falochronów czy konstrukcji umacniających linię brzegową. Pewnym sposobem może być również poszerzanie plaż, które rok do roku są pochłaniane przez wodę. Zasilenie ich dodatkowymi warstwami piasku przyczyni się do spowolnienia procesu podmywania wybrzeża.

Irlandzki przewoźnik oczekuje, że poszczególnie przyjmowane projekty wykonawca zrealizuje etapami, jednak całość programu powinna zakończyć się w przeciągu siedmiu lat. Dokonane naprawy powinny przy tym zabezpieczyć teren na przynajmniej kolejny wiek.

Dodaj komentarz