global Inwestycje Wydarzenia

Irish Rail zabezpieczy kolejową linię przybrzeżną na najbliższe 100 lat

Irlandzki operator kolejowy, Irish Rail (Iarnród Éireann) zlecił firmie Jacobs Buildings and Infrastructure Ireland realizację kompleksowej obsługi planistycznej związanej z projektem ochrony tras przebiegających wzdłuż nabrzeża.

Coraz gorszy stan linii przybrzeżnej

Irish Rail chce ochronić istotne dla krajowej sieci kolejowej połączenie Dublin-Rosslare. Odcinki tej trasy, na niemal połowie długości całej linii, zlokalizowane są w środowisku przybrzeżnym. Te w ostatnich latach coraz intensywniej podlegało erozji i innym uszkodzeniom. Według przyjętej koncepcji obecnie podejmowane działania pozwolą zabezpieczyć grunty na najbliższe 100 lat. Inwestor zrealizuje całość w ramach programu ECRIPP, czyli Projektów Ochrony Infrastruktury Kolejowej Wschodniego Wybrzeża. Osłona trasy jest ważna ze względu na jej funkcjonalność – biegnąc od stolicy Irlandii prowadzi do terminalu promowego Rosslare, skąd dalej można podróżować do Hiszpanii, Francji czy Walii.

Prace projektowe mają związek z pogarszającym się stanem gruntów, na których przebiega linia kolejowa. Zgodnie z przeprowadzonymi obserwacjami w ciągu ostatnich dwóch dekad wzmógł się proces wymywania torowisk. Częste sztormy doprowadzają do erozji, miały miejsce także incydenty zagrażające bezpieczeństwu podróżujących. Pozostawienie przybrzeża bez stosownych prac naprawczych doprowadziłoby do powstawania tak zwanych kieszeni erozyjnych. To wyjątkowo niestabilna struktura, która nie zapewniłaby prawidłowego podtrzymania nasypów, co z kolei uniemożliwiłoby dalsze korzystanie z torowisk.