Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

Jak ułożyć współpracę kolei, portów i terminali?

Konferencja „Transport bez granic” to wydarzenie skierowane do przedsiębiorców z sektora transportu intermodalnego oraz specjalistów zajmujących się międzynarodowymi przewozami ładunków. Tegoroczna, trzecia już edycja, która odbędzie się w dniach 17-19 maja w Szczecinie i zostanie poświęcona przemianom w globalnych łańcuchach dostaw oraz wyzwaniom jakie czekają transport intermodalnym. Gośćmi konferencji będą przedstawiciele administracji rządowej, portów, organizacji kolejowych i biznesowych oraz eksperci z zakresu prawa i logistyki.

W założeniach programowych konferencji przyjęto, że dyskusje oraz prezentacje powinny nie tylko przybliżać zmiany otoczenia gospodarczego ale pomóc określić przynajmniej potencjalne scenariusze rozwoju rynku przewozowego. Ważna jest również prezentacja mechanizmów, które pozwolą skoordynować zwiększający się ruch z możliwościami przeładunkowymi portów, działalnością przewoźników z pozostałymi gałęziami transportu, a także ich zapleczem w postaci centrów logistycznych i odbiorców końcowych.

– W tym roku wydarzenie odbywa się pod nowym tytułem „Transport bez granic” – wyjaśnia prezes Fundacji dr Jakub Majewski – hasło to lepiej oddaje zakres tematyczny i zmieniającą się sytuację w międzynarodowym transporcie towarów. Poprzednie dwa spotkania koncentrowały się na problemach kolejowych przejść i terminali granicznych. Tym razem zależy nam, aby spojrzeć szerzej na styk systemu kolejowego i morskiego oraz rolę przeładunków i technologii intermodalnych.

 

Partnerami konferencji będzie cały szereg instytucji związanych z zespołem portów Szczecin-Świnoujście. W 2022 r. obsłużono tu niemal 37 mln ton ładunków, tj. blisko 11% więcej niż rok wcześniej i prawie 70% więcej niż przed dekadą. Przy okazji wydarzenia i towarzyszącej mu wizyty studyjnej będzie więc można prześledzić efekty, jakie przyniosły inwestycje zwiększające możliwości przeładunkowe zlokalizowanej tu infrastruktury i operatorów.

Organizatorzy podkreślają, że zaproszenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się szeroko rozumianymi łańcuchami logistycznymi. Program merytoryczny i wydarzenia wieczorne będą okazją do poszerzenia wiedzy i kontaktów nie tylko dla specjalistów z obszaru kolei czy żeglugi, ale również menedżerów i specjalistów zatrudnionych w przemyśle, usługach czy administracji publicznej.

Szczegóły programu konferencji oraz formularz umożliwiający zarejestrowanie udziału dostępne są na stronie https://kolej365.pl/transport-bez-granic/.

Konferencję honorowym patronatem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w  Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Urząd Transportu Kolejowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Polska Izba Spedycji i Logistyki oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Partnerem strategicznym wydarzenia jest DB  Port Szczecin, a partnerami wspierającymi: Captrain Polska sp. z o.o., INTERMODAL sp. z o.o., CTL Logistics sp. z o.o., OLTIS Polska sp. z o.o., Marsh sp. z o.o., Kolej Bałtycka S.A.

Dodaj komentarz