Raport z Polski Wydarzenia

Jaka jest przyszłość kolejowych przejść granicznych?

Wojna w Ukrainie trwa już trzeci miesiąc. Europa nakłada na Rosję kolejne pakiety sankcji, które uderzają w międzynarodową wymianę gospodarczą. Na nowo definiowane są także łańcuchy logistyczne i mapy szlaków transportowych. Jaka w tej sytuacji jest przyszłość kolejowych przejść granicznych w Polsce i terminali intermodalnych?

Kolejowe przejście graniczne. Most kolejowy Brest - Terespol (fot. Wikimedia Commons)
Kolejowe przejście graniczne. Most kolejowy Brest – Terespol (fot. Wikimedia Commons)

Będzie to zasadniczy temat poruszany podczas konferencji organizowanej przez Fundację ProKolejKolejowe przejścia graniczne”, która odbędzie się 21 czerwca 2022 r. w Warszawie.

Jest to już druga edycja tej konferencji. Poprzednią zdominowały tematy odbudowy transportu kolejowego po pandemii, teraz zaś nastał czas wojennego chaosu. Jaka wyłoni się z niego mapa geopolityczna tej części Europy i jak będzie wyglądać sieć powiązań transportowych i gospodarczych – to tematy o strategicznym znaczeniu, które będą przedmiotem prezentacji i dyskusji z udziałem ekspertów z Polski, instytucji europejskich oraz krajów sąsiadujących z Polska, w tym Litwy i Ukrainy.

Udrożnienie połączeń kolejowych na zyskujących na zaznaczeniu kierunkach, rozbudowa infrastruktury dla obsługi transportu intermodalnego, interoperacyjność wewnętrznych sieci kolejowych wspólnoty – to tematy, które znajdą się w centrum uwagi. Fundacja ProKolej na konferencji spodziewa się przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, służb granicznych, instytucji finansowych, organizacji kolejowych i biznesowych oraz przewoźników realizujących przewozy cargo zarówno wewnątrz Unii Europejskiej jak i przez jej granice.

Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca br. w godz. 9:30 – 18:00 w hotelu Novotel Airport w Warszawie, ul. 1 sierpnia 1.

Szczegółowy program konferencji, warunki uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej organizatora: https://kolej365.pl/graniczne2/ .

Dodaj komentarz