Tabor

Koleje Śląskie ponownie wydzierżawią EN57AKM od Kolei Mazowieckich

Koleje Śląskie podpisały umowę dzierżawy dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pojazdy wydzierżawią Koleje Mazowieckie.

Fot. Koleje Mazowieckie (ilustracyjne)

Koleje Śląskie wraz z ostatnim dniem czerwca podpisały umowę z Kolejami Mazowieckimi, której przedmiotem realizacji jest dzierżawa dwóch EZT-ów. To kontynuacja współpracy między dwoma samorządowymi przewoźnikami. Przypomnijmy, że w styczniu br. podpisały podobną umowę z mazowieckim przewoźnikiem (umowa obowiązywała do końca czerwca).

Umowę podpisano z wolnej ręki, z uwagi na fakt, że na początku czerwca unieważniono przetarg na dzierżawę czterech jednostek (w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta).

Niniejsze zamówienie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. (…) Spółka zobowiązana jest do przeprowadzenia planowych wyłączeń elektrycznych zespołów trakcyjnych, Spółka podjęła działania w celu zwiększenia liczby posiadanych pojazdów i ogłosiła postępowanie na dzierżawę 4 szt. pojazdów, które zostało unieważnione z przyczyn niezależnych od Spółki, w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione – czytamy w komunikacie.

 

Decyzja o dzierżawie EZT-ów została podjęta w celu zapewnienia ciągłości realizacji przewozów.  Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 980 000 zł netto. Umowa będzie obowiązywać do końca 2023 roku. Dzierżawa dotyczy dwóch jednostek EN57AKM.

Dodaj komentarz