Przewozy towarowe

Kontenery PKP CARGO CONNECT jadą prosto z lasu do Chin

W Chinach rośnie zainteresowanie importem drewna z Europy. W ubiegłym roku należąca do Grupy PKP CARGO, spółka PKP CARGO CONNECT przetransportowała ponad trzy tysiące kontenerów z tym surowcem do Azji, organizując jako operator logistyczny pełny łańcuch dostaw.

Transport drewna w kontenerach staje się specjalizacją PKP CARGO CONNECT, a sam w sobie jest bardzo ciekawym rozwiązaniem logistycznym. Surowiec ładowany jest już w lesie do kontenerów i następnie przeładowywany z samochodów na pociągi i wysyłany do klienta. Firma PKP CARGO CONNECT organizuje również przewozy drewna w wagonach do portu, gdzie następnie dokonuje się przeładunek do kontenerów, które są wysyłane do Chin drogą morską. Drewno, które jest wożone do Chin, pochodzi spoza Polski.

Prezes spółki Ivan Ružbacký powiedział:

– PKP CARGO CONNECT jest aktywnie zaangażowane w projekty wysyłki drewna z Czech, Słowacji oraz Niemiec prosto do Chin (…) Transporty te odbywają się z wykorzystaniem terminali w Gliwicach i we Wrocławiu oraz w Kątach Wrocławskich, gdzie kontenery są przeładowywane z samochodów na pociągi, następnie trafiają do Małaszewicz i Brześcia, a dalej do terminali końcowych w Chinach. W 2020 roku było to średnio kilkanaście pociągów miesięcznie.

 

Podaż drewna jest duża, czemu sprzyja pogoda. Obecne zmiany klimatyczne, gorące i suche okresy letnie oraz ciepłe zimy, razem z silnymi wiatrami, osłabiają naturalnie mechanizmy obronne drzew. To z kolei sprzyja rozmnażaniu korników i innych szkodników, które stały się plagą i niszczą olbrzymie połacie lasów w Europie Środkowej. To zmusiło do wycinania dużych obszarów drzewostanów w Czechach, Bawarii czy na Słowacji, a tym samym spowodowało nadpodaż surowca drzewnego, który będzie musiał znaleźć swoje rynki zbytu. Tu właśnie pojawiła się szansa dla PKP CARGO CONNECT, którą spółka znakomicie wykorzystuje.

Czytaj dalej >