Raport z Polski Wywiady

Krzysztof Mamiński, PKP S.A.: Zarządzanie holdingiem PKP to szansa na zapewnienie synergii spółek kolejowych [WYWIAD]

Ten rok to także jubileusze – między innymi dla PKP Intercity S.A. Zamiast podsumować dwie dekady, chyba lepiej uznać, że to symboliczne otwarcie nowego okresu dla tej spółki?

Jubileusze to ważny moment dla każdej spółki, ale tylko w kontekście chronologiczno-symbolicznym. Uważam, że w przypadku PKP Intercity powinniśmy raczej mówić o kontynuacji rozumianej jako dalszy rozwój spółki, która posiada przecież stabilną sytuację finansową oraz cały czas pracuje nad rozwijaniem świadczonych usług, poprawą komfortu podróżnych oraz prowadzi największy w swojej historii program inwestycyjny. Z punktu widzenia działalności spółki niezwykle istotna jest normalizacja sytuacji związanej z pandemią w dłuższym okresie, gdyż związane z nią obostrzenia mają wpływ na możliwości korzystania przez podróżnych z jej usług, a tymi zainteresowanie nie słabnie, o czym świadczą dobre wyniki przewozowe, gdy są znoszone obostrzenia w transporcie publicznym związane z pandemią.

Grupa PKP realizuje sporo projektów. Ostatnim interesująco brzmiącym jest porozumienie dotyczące kobiet na kolei. Co leży u podstaw tego dokumentu?

Aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w Europie to około 46 proc., podczas gdy w sektorze kolejowym to zaledwie 20 proc. Celem wstępnego porozumienia pomiędzy pracodawcami zrzeszonymi w CER a związkami zawodowymi funkcjonującymi w naszej branży jest zwiększenie zatrudnienia kobiet w tej gałęzi transportu oraz jej popularyzacja wśród kobiet. U podstaw tych działań leży idea równego traktowania pracowników rozumianego jako m.in. niwelowanie różnic w wynagrodzeniach, ograniczenie barier w rozwoju kariery oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, które mogą spotykać kobiety w środowisku pracy. Działania w tych obszarach powinny sprawić, że kobiety uwierzą, że kariera na kolei może być interesującą alternatywą zawodową.