Aktualności

Łączymy kolej już 5 lat

Dokładnie 15 kwietnia 2014 roku w KRS zostało zarejestrowane PKP UtrzymanieSpółka 5 lat temu została wydzielona ze struktur TK Telekom. Kierunkiem działalności nowopowstałej spółki Grupy PKP było utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz dbanie o bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

PKP Utrzymanie szybko zostało największym w Polsce dostawcą usług serwisu sprzętu telekomunikacyjnego dedykowanego firmom działającym w sektorze kolejowym.
Podstawowym zadaniem Spółki było prowadzenie działalności związanej z utrzymaniem linii telekomunikacyjnych, urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych – głównie związanych z prowadzeniem ruchu pociągów oraz systemami dynamicznej informacji podróżnych.
Ponadto PKP Utrzymanie oferowało usługi operatorskie: dzierżawę łączy analogowych, kolokację, usuwanie kolizji z istniejącą telekomunikacyjną infrastrukturą kolejową oraz wykonywanie uzgodnień dokumentacji technicznej i wywiadów branżowych. Na prośbę właściciela – PKP S.A. nad nowopowstałą spółką opiekę objęła PKP PLK S.A., czyli właściciel infrastruktury kolejowej, co na starcie pomogło wypracować PKP Utrzymanie silną pozycję na kolejowym rynku.
Spółka z biegiem czasu zaczęła rozwijać wachlarz świadczonych usług, stąd decyzja PKP S.A. o połączeniu z działającą na rynku kolejowym PKP Budownictwo, które nastąpiło 3 stycznia 2018 roku i od tego momentu obie spółki zaczęły funkcjonować pod nową marką PKP TELKOL. Połączenie kompetencji utrzymaniowych i budowlanych dało efekt synergii i pozwoliło na rozwój kompetencji firmy w nowych obszarach umacniając pozycję podmiotu na rynku.
Jednym z najważniejszych kontraktów po połączeniu jest udział w inwestycji związanej z modernizacją Linii nr 7 na trasie Warszawa-Lublin. To projekt, który jest jednym z największych kontraktów kolejowych realizowanych w Polsce. Całkowita wartość inwestycji PKP PLK S.A. przekracza 3 mld zł. Udział PKP TELKOL sp. z o.o. w przetargu to działania opiewające na prawie 60 milionów złotych. Zakres prac objął budowę między innymi sieci kablowej, systemów PPOŻ i Systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów nadzoru audiowizualnego oraz zapewnienie łączności przewodowej i radiołączności.

MD