Aktualności

Łączymy kolej już 5 lat

Dokładnie 15 kwietnia 2014 roku w KRS zostało zarejestrowane PKP UtrzymanieSpółka 5 lat temu została wydzielona ze struktur TK Telekom. Kierunkiem działalności nowopowstałej spółki Grupy PKP było utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz dbanie o bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

PKP Utrzymanie szybko zostało największym w Polsce dostawcą usług serwisu sprzętu telekomunikacyjnego dedykowanego firmom działającym w sektorze kolejowym.
Podstawowym zadaniem Spółki było prowadzenie działalności związanej z utrzymaniem linii telekomunikacyjnych, urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych – głównie związanych z prowadzeniem ruchu pociągów oraz systemami dynamicznej informacji podróżnych.
Ponadto PKP Utrzymanie oferowało usługi operatorskie: dzierżawę łączy analogowych, kolokację, usuwanie kolizji z istniejącą telekomunikacyjną infrastrukturą kolejową oraz wykonywanie uzgodnień dokumentacji technicznej i wywiadów branżowych. Na prośbę właściciela – PKP S.A. nad nowopowstałą spółką opiekę objęła PKP PLK S.A., czyli właściciel infrastruktury kolejowej, co na starcie pomogło wypracować PKP Utrzymanie silną pozycję na kolejowym rynku.
Spółka z biegiem czasu zaczęła rozwijać wachlarz świadczonych usług, stąd decyzja PKP S.A. o połączeniu z działającą na rynku kolejowym PKP Budownictwo, które nastąpiło 3 stycznia 2018 roku i od tego momentu obie spółki zaczęły funkcjonować pod nową marką PKP TELKOL. Połączenie kompetencji utrzymaniowych i budowlanych dało efekt synergii i pozwoliło na rozwój kompetencji firmy w nowych obszarach umacniając pozycję podmiotu na rynku.
Jednym z najważniejszych kontraktów po połączeniu jest udział w inwestycji związanej z modernizacją Linii nr 7 na trasie Warszawa-Lublin. To projekt, który jest jednym z największych kontraktów kolejowych realizowanych w Polsce. Całkowita wartość inwestycji PKP PLK S.A. przekracza 3 mld zł. Udział PKP TELKOL sp. z o.o. w przetargu to działania opiewające na prawie 60 milionów złotych. Zakres prac objął budowę między innymi sieci kablowej, systemów PPOŻ i Systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów nadzoru audiowizualnego oraz zapewnienie łączności przewodowej i radiołączności.

Kolejny projekt realizowany przez PKP TELKOL to SDIP – czyli System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w 65 lokalizacjach w Polsce. W ramach umowy zainstalowano i skonfigurowano system informacji wizualnej i głosowej na wybranych dworcach na terenie całego kraju. W minionym roku spółka przejęła także obsługę Wi-Fi na wytypowanych dworcach kolejowych.
PKP TELKOL uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa biorąc udział w projektowaniu oraz budowie sieci światłowodowych w 3 regionach Polski: kujawsko-pomorskim, jeleniogórskim i zachodniopomorskim. W ramach projektu do Internetu podłączane są szkoły oraz gospodarstwa domowe obejmujące w dużej części obszary wiejskie.
Spółka zakłada rozwój oferty w ramach której zaplanowano wprowadzenie usługi zintegrowanej obsługi dworców kolejowych oraz innej infrastruktury. W ramach realizacji tego obszaru uruchomiono projekt pilotażowy na dworcu Bydgoszcz Główna, którego celem jest przejęcie przez PKP TELKOL kompleksowej usługi utrzymaniowej dworca w Bydgoszczy.
Spółka PKP TELKOL aktywnie włączyła się w program elektromobilności, realizując wspólnie z PKP S.A. i KZŁ Bydgoszcz budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy wybranych Dworcach PKP. W systemie projektuj/buduj wykonano zewnętrzne linie zasilające do stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Dworcach PKP.
Prowadzone są także działania mające na celu dobro pracowników. Już w pierwszym roku działalności PKP TELKOL, spółka wypracowała ze Związkami Zawodowymi nowe postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zgodnie z obietnicą poprawie uległy warunki finansowe. Wszyscy pracownicy otrzymali w 2018 roku podwyżkę wynagrodzenia, która przekroczyła pierwotne założenia Zarządu Spółki. Pracownicy regularnie odbywają szkolenia, które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe. Spółka prowadzi także działania mające na celu zlikwidowanie luki pokoleniowej: programy stażowe, współpracę ze szkołami branżowymi i Ochotniczymi Hufcami Pracy.
PKP TELKOL sp. z o.o. prowadzi również działalność charytatywną wspierając działalność społeczną Fundacji Grupy PKP i Fundacji Pomoc Transportowcom.

MD

Dodaj komentarz