Analizy

Liczba pasażerów wzrosła o 8 proc. UTK uzupełnił dane za rok 2019

Urząd Transportu Kolejowego uzupełnił dane związane z liczbą pasażerów kolei w roku 2019. Po uzyskaniu szczegółowych informacji od przewoźników, poprzedni wynik wzrósł o 490 tys. osób, osiągając wynik 335,9 mln pasażerów. Dane za 2020 r. zbierane są już wyłącznie przez system Kolejowe e-Bezpieczeństwo, co usprawni agregowanie i przygotowanie statystyk.

Liczba 335,9 mln pasażerów daje wynik o 8 proc. większy, niż w roku 2018. Którzy przewoźnicy mogli cieszyć się największym zainteresowaniem podróżnych?

  1. Polregio – wynik 88,9 mln osób
  2. Koleje Mazowieckie – wynik 62,1 mln osób
  3. PKP IC – wynik 48,9 mln osób

W porównaniu roku 2018 z rokiem 2019 prawie wszyscy przewoźnicy odnotowali wzrost liczby pasażerów.

W pociągach POLREGIO podróżowało o 7,7 mln (9,4%) osób więcej niż w 2018 r. Przewoźnik dalekobieżny, PKP Intercity, odnotował wzrost liczby pasażerów o ponad 2,7 mln (6%). W ostatnim roku duże wzrosty liczby pasażerów zauważalne były także u przewoźników samorządowych. O ponad milion podróżnych więcej niż w 2018 r. przewiozły: Koleje Śląskie (3,4 mln osób więcej), SKM Warszawa (3,1 mln), Koleje Mazowieckie (2,4 mln), Koleje Dolnośląskie (2,4 mln), ŁKA (1,3 mln) i Koleje Wielkopolskie (1,2 mln). Jeśli chodzi o procentowy przyrost liczby podróżnych to liderem było ŁKA (27% wzrostu) oraz Koleje Śląskie i Koleje Dolnośląskie (wzrost po 20%).

Od tego roku Kolejowe e-Bezpieczeństwo (KEB) będzie w pełni wykorzystywane do przekazywania sprawozdań, które do tej pory przesyłane były do Urzędu Transportu Kolejowego jako załącznik do poczty elektronicznej. Przedsiębiorstwa kolejowe będą teraz przekazywać dane za 2020 r. wyłącznie poprzez moduł „Sprawozdawczość UTK” w KEB. Pozwala on również na przeglądanie wszystkich sprawozdań przesłanych wcześniej do urzędu oraz na ich ewentualną korektę.

Dodaj komentarz