Inwestycje Tabor

ŁKA ogłosiła przetarg na dostawę pociągów hybrydowych

Łódzka Kolej Aglomeracyjna ogłosiła przetarg na dostawę trzech trójczłonowych, dwunapędowych elektryczno-spalinowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania przez okres 10 lat.

Dzięki inwestycji w tabor ŁKA będzie mogła uruchomić połączenia kolejowe na liniach niezelektryfikowanych: nr 25 – relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. – Opoczno oraz nr 53 – relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. – Spała. I tak z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego będzie kursowało 36 pociągów, z Łodzi do Opoczna pojedzie 20 składów, a z Łodzi do Spały pojadą 4 weekendowe pociągi.

Przetarg ogłoszony został 22 grudnia 2020 r. Dokumenty składać można do 26 stycznia 2021 r. do godz. 11.00.

W ramach zamówienia podstawowego dostarczone mają zostać trzy pociągi hybrydowe. Termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2023 r. Dodatkowo zwycięzca przetargu zobowiąże się do 10-letniej usługi utrzymania pojazdów.

ŁKA przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, dzięki któremu będzie mogła zamówić dodatkowe 2 pociągi w ramach realizacji umowy, bez konieczności prowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienie opcjonalne:

  • dostawa pojazdu/pojazdów – w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, przy czym prawo opcji wykonane być może przez Zamawiającego nie później niż w terminie 4 lat od dnia podpisania umowy,
  • usługi utrzymania pojazdu/pojazdów – 10 lat od dnia faktycznego przekazania każdego
    z pociągów do eksploatacji.

Finansowanie inwestycji

Planowane jest dofinansowanie inwestycji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Tym samym inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz środków Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz