Przetargi Tabor

Lokomotywy EP07 potrzebują napraw P4. PKP Intercity szuka wykonawcy

PKP Intercity planuje wysłać na naprawy poziomu 4. łącznie 15 lokomotyw serii EU/EP07. Przewoźnik dalekobieżny ogłosił przetarg.

Lokomotywa EP07-434 (Fot. PKP Intercity)

Narodowy przewoźnik dalekobieżny ogłosił przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 15 elektrowozów serii EU/EP07. Jednak liczba pojazdów skierowanych może ulec zmianie. PKP Intercity zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby lokomotyw skierowanych na naprawę o nie więcej niż 3 elektrowozy – w zależności od potrzeb zamawiającego.

Jednak może zostać również skierowanych na naprawę więcej jednostek. W ramach prawa opcji PKP Intercity będzie mogło rozszerzyć zamówienie o naprawę kolejne 10 pojazdów.

Jeżeli chodzi o terminy, PKP Intercity będzie wymagać od wykonawcy, aby ten przeprowadził naprawy wszystkich jednostek w terminie do 30 miesięcy. Przeprowadzenie naprawy przy każdej lokomotywie nie będzie mogła trwać dłużej niż 50 dni.

PKP Intercity przewiduje, że przy niektórych pojazdach będzie trzeba przeprowadzić pracę wykraczające poza stały zakres napraw P4, głównie dotyczące wyeksploatowanych komponentów zestawów kołowych oraz silnika trakcyjnego.

Dodaj komentarz